Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6122 wyników.
Wymiana armatury i rurociągów technologicznych Przetarg niepubliczny 24/11/2020 08/12/2020, godz. 10:00 śląskie
Budowa wodociągu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 24/11/2020 11/12/2020, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Remont zestawu hydroforowego typu ZHWR 40.60/10.4.Z.P. z szafą KZH-4x2,2kW zainstalowanego na terenie oczyszczalni ścieków Licytacja 24/11/2020 10/12/2020, godz. 11:00 śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej – Budowa kolektora głównego – Jabłonka Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 08/12/2020, godz. 12:00 małopolskie
Realizacja robót budowlano - montażowych w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO – podłączenie Ogrodu Zoologicznego do sieci miejskiej” Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 08/12/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębno – Dębczak, Jastew – Lesisko, Porąbka Uszewska – Rogal na terenie Gminy Dębno Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 11/12/2020, godz. 10:00 małopolskie
Zadanie 2.5 - Rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej w Sulęcinie pn.: "Remont, przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Witosa, Fabrycznej oraz Szpitalnej w m. Sulęcin" Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 14/12/2020, godz. 11:00 lubuskie
naprawy oraz usuwanie awarii wraz z pogotowiem w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w terenach zewnętrznych w 2021 r. Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 08/12/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podwilk Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 08/12/2020, godz. 12:00 małopolskie
Wykonanie ujęcia wód podziemnych – studni nr 3, z utworów czwartorzędowych w Przecławiu, na działce ewidencyjnej numer 264, w obrębie 0023 Przecław, Gmina Brzeziny wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wynik 23/11/2020 - Polska
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościelonka i ul. Łowęcińskiej na terenie dz. nr 71/2, 9 w Paczkowie, dz. nr 351 w Jasinie, dz. nr 76, 75/3 w Łowęcinie, gmina Swarzędz. Wynik 23/11/2020 - Polska
Zagospodarowanie terenu przy GOK w miejscowości Skierbieszów na centrum rekreacyjno – kulturalne Wynik 23/11/2020 - Polska
Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Kamienicy i w Lubszy Wynik 23/11/2020 - Polska
1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białobrzegach - uzbrojenie działek budowlanych” 2) „Przebudowa sieci wodociągowej w Białobrzegach” Wynik 23/11/2020 - Polska
BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W ULICY SOWIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELKA NIESZAWKA Wynik 23/11/2020 - Polska
Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie ul. Kościuszki Wynik 23/11/2020 - Polska
Wykonanie studni w miejscowości Radlin w ramach zadania pn.: Budowa ujęcia wody w miejscowości Radlin. Wynik 23/11/2020 - Polska
Zabezpieczenie sieci wodociągowej, teletechnicznej i elektroenergetycznej kolidującej z przebudową drogi powiatowej na odcinku Poręby – Piaski Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 08/12/2020, godz. 10:00 łódzkie
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II” w ramach projektu „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 1A w miejscowości Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radziejów”. Wynik 23/11/2020 - Polska
Przebudowa drogi gminnej nr 293048K na odcinku od km 0+000,00 do km 0+605,00 wraz z przebudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1599K i nr 1600K oraz skrzyżowania z drogami gminnymi nr 293225K i nr 293032K w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz. (ul. Broniewskiego) Wynik 23/11/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.