Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

przetargi wodociągi, przetarg wodociągi, przetargi kanalizacja, przetarg kanalizacja, przetargi wod-kan, wodociągi przetargi, przetarg budowa wodociągu, przetargi gazociągi, przetargi siei gazowe, przetargi przepompownie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5748 wyników.
Cześć 3. „Budowa ulicy Podleśnej w Czersku" Wynik 04/08/2021 - pomorskie
Modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Świdniku – ETAP I Wynik 04/08/2021 - lubelskie
Rozbudowa istniejącego budynku usługowo – magazynowego o część biurowo – usługową Wynik 04/08/2021 - lubelskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ocyplu - etap IV Wynik 04/08/2021 - pomorskie
Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2714E objęta zakresem zadania pn.: „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina” Wynik 04/08/2021 - łódzkie
„Rozbudowa sieci wodociągowej na trasie Kolonia-Długi Borek” Wstępne ogłoszenie 04/08/2021 - warmińsko-mazurskie
Zadanie 1:"Przebudowa drogi gminnej w m. Gosie Duże." Zadanie 2:"Przebudowa drogi gminnej nr 106118 B w m. Rębiszewo-Zegadły.” Zadanie 3: "Przebudowa wodociągu w m. Rębiszewo-Zegadły" Wynik 04/08/2021 - podlaskie
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Chruśle wraz z budowa przyłącza i separatora tłuszczy dla szkoły podstawowej w Kiernozi Gmina Kiernozia oraz budową sieci wodociągowej Gmina Kiernozia Wynik 04/08/2021 - łódzkie
Rozbudowa skrzyżowania ulicy Kraszewskiego z ulicą Narutowicza w Radomsku Wynik 04/08/2021 - łódzkie
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach Wynik 04/08/2021 - pomorskie
Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2814W ul. Dworskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Starochylicką do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną Wynik 04/08/2021 - mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w m. Zielonki, Garlica Murowana. Wynik 04/08/2021 - małopolskie
Budowa chodnika wzdłuż dr. woj. nr 411 w m. Polski Świętów Wynik 04/08/2021 - opolskie
BUDOWA TORU PUMPTRACK W ŻAGANIU W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Wynik 04/08/2021 - lubuskie
Remont i modernizacja placu szkolnego w miejscowości Lipa - utwardzenie działek o nr ewid. 1432/6 i 1432/9 Wynik 04/08/2021 - podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2122K w Brzoskwini w zakresie budowy chodnika od sklepu Lewiatan do przystanku Brzoskwinia Góra. Wynik 04/08/2021 - małopolskie
Rewit. przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem wód opadowych w śródmieściu Bytowa, przebudowa drogi gminnej nr 163020G ul. Krótkiej i drogi gminnej nr 163060G ul. Wąskiej w Bytowie – Etap I Wynik 04/08/2021 - pomorskie
„Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rynek i Mikołaja Kopernika w Ustrzykach Dolnych” – etap I Wynik 04/08/2021 - podkarpackie
Wykonanie w formule zaprojektuj-wybuduj przesunięcia poza obrys klatek schodowych oraz uzupełnienie brakującej instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku Biblioteki UWM. Wynik 04/08/2021 - warmińsko-mazurskie
„Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa – etap drugi Mironice – Santocko wraz z budową sieci kanalizacyjnej ” Wynik 04/08/2021 - lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.