Budowa mostów, kładek - ogłoszenia

przetarg na budowę mostu, remont mostu, wykonanie mostu, budowę kładki, remont kładki, budowę wiaduktu, wykonanie budowy mostu, remont dylatacji, przebudowę mostów, most, kładka, pomost

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1128 wyników.
Zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. Część nr 1 – Żelichowo – przebudowa mostu stałego na podnoszony lub zwodzony, oraz Część nr 2 – Rybina – przebudowa mostu kolejowego, dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 09/12/2020, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie nowych elementów mostu w Unisławiu Śląskim dz. nr ewid.  308 Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 08/12/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie pomostu pływającego oraz naprawy pomostu drewnianego przy stanicy żeglarskiej Zapytanie ofertowe 23/11/2020 04/12/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice – Boleścice – Wojciechowice Wynik 23/11/2020 - Polska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mosty Wynik 23/11/2020 - Polska
Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich na terenie Miasta Krakowa w latach 2020−2022. Wynik 23/11/2020 - Polska
Modernizacja istniejącego pomostu na jeziorze Żywki Wynik 21/11/2020 - Polska
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 07/12/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
„Dostawa kruszywa naturalnego i kruszywa drogowego do leśnictw Mostek, Rybniki, Antoniuk i Majówka, wraz z rozładowaniem, plantowaniem i zagęszczeniem” Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 07/12/2020, godz. 09:00 podlaskie
Rekonstrukcja mostu na rzece Białej przy ul. 11 Listopada Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 07/12/2020, godz. 09:00 śląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną (I, II, III etap) oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo (obszar objęty aglomeracją). Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 08/12/2020, godz. 14:00 wielkopolskie
Budowa/ przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – etap I Inna informacja 20/11/2020 30/11/2020, godz. 08:00 podkarpackie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry Licytacja 20/11/2020 07/12/2020, godz. 12:00 Miasto Poznań
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: budowa w Gdyni w ciągu ul. Puckiej wiaduktu drogowego nad układem torów stacji Gdynia Port wraz z likwidacją przejazdu kolejowo-drogowego w ul. Puckiej Inna informacja 20/11/2020 01/12/2020, godz. 10:00 pomorskie
Roboty konserwacyjne i naprawcze na trasach rowerowych będących w zarządzaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach Wynik 20/11/2020 - Polska
Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy–Swarzędz – w systemie „projektuj i buduj” Inna informacja 20/11/2020 02/12/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: etap I – rozbudowa wiaduktów, w Warszawie Inna informacja 20/11/2020 07/12/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7 Wynik 19/11/2020 - Polska
Zaprojektowanie i wymiana dylatacji wiaduktu WD-8 drogi S8 z modułowych na poliuretanowe Wynik 19/11/2020 - Polska
Roboty dodatkowe w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa kładki przez rzekę Drwęcę w Brodnicy (pomiędzy ulicami Nad Drwęcą i Lidzbarską) Wynik 19/11/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.