Budowa mostów, kładek - ogłoszenia

przetarg na budowę mostu, remont mostu, wykonanie mostu, budowę kładki, remont kładki, budowę wiaduktu, wykonanie budowy mostu, remont dylatacji, przebudowę mostów, most, kładka, pomost

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1086 wyników.
Rozbudowa drogi gminnej Nr 106283B – ul. Piłsudskiego wraz z budową mostu na rzece Horodnianka w Choroszczy Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 28/08/2020, godz. 09:45 podlaskie
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 odc. od mostu przez rz. Gwdę km 3+720 do km 4+220 Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 28/08/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Remont mostu żelbetowego na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Kąclowa Wynik 07/08/2020 - Polska
Remont mostu przez rzekę Jeziorka w ciągu drogi krajowej nr 79 w km 12+244 w m. Żabieniec” Wynik 07/08/2020 - Polska
Remont mostu przez rzekę Kamienna w ciągu drogi krajowej nr 9 w km 51+626, w miejscowości Brody Iłżeckie Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 25/08/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1169R Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów w miejscowości Podleszany i Ruda Wynik 07/08/2020 - Polska
Budowa ścieżek rowerowych zapewniających dojazd do kładek na rzece Krzna na ulicach Mickiewicza i Kąpielowej w Białej Podlaskiej w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 21/08/2020, godz. 12:00 lubelskie
Naprawa systemu podwieszenia i pomiar wytężenia want mostu im. Jana Pawła II w Gdańsku - 2 zadania Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 26/08/2020, godz. 09:30 pomorskie
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1436R Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Lubcza w m. Zgłobień w km 3+210,18 wraz z dojazdami na odcinku od km 3+130,00 do km 3+244,28 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 21/08/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Remont kładki dla pieszych w ciągu Al. Sikorskiego w Gdańsku Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 28/08/2020, godz. 09:30 pomorskie
Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - teren działania RDW Kłodawa Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 26/08/2020, godz. 10:00 lubuskie
„Wymiana dylatacji wiaduktu drogowego w ciągu ul. Celnej w Bytomiu” Przetarg publiczny BZP 06/08/2020 20/08/2020, godz. 10:00 śląskie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km od 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski Wynik 06/08/2020 - Polska
Remont chodników w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie Zadanie Nr 1 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy. Zadanie Nr 2 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Błażowej. Zadanie Nr 3 – remont chodników na terenie Obwodu Drogowo-Mostowego w Wólce Niedźwiedzkiej. Wynik 06/08/2020 - Polska
Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach Wynik 06/08/2020 - Polska
Wykonanie robót budowlanych w podziale na pakiety: znak sprawy: AEZ/S-039/2020 Wynik 06/08/2020 - Polska
Remont kładki dla pieszych zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S8 w km 399+192 w m. Chrzczonowice Przetarg publiczny BZP 05/08/2020 20/08/2020, godz. 11:00 łódzkie
Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych Wynik 05/08/2020 - Polska
Remont i przebudowa Mostku - Kładki nr 1 - na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu. Wynik 05/08/2020 - Polska
Przebudowa dróg gminnych ul. Mostowa, Kopernika i Szkolna w Ogrodzieńcu w celu poprawy dostępności do Centrum administracyjno - kulturalno – oświatowego Wynik 05/08/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.