Doradztwo energetyczne - ogłoszenia

usługi wydajności energetycznej, usługi kompensacji mocy, usługi ograniczania emisji, doradztwo energetyczne, świadectwo energetyczne, przetarg audyt energetyczny, audyty energetyczne, termowizja, termowizyjne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1017 wyników.
Weryfikacja audytów energetycznych, dokumentacji wzmocnienia budynku wielkopłytowego, audytów remontowych – część I, II, III Wynik 17/07/2020 - mazowieckie
Organizacja wydarzeń targowych (29.9.–1.10.2020 Toolex–Sosnowiec, 21–23.10.2020 Green Power – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej – Poznań, 4–6.11.2020. Horeca/Gastrofood/Enoexpo-Kraków Przetarg publiczny TED 17/07/2020 31/07/2020, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynków mieszkalnych: ul. Marszałkowska 35, 35a, oraz 37 w Zawierciu w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Marszałkowska 35, 35a, oraz 37”, w ramach działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wynik 17/07/2020 - Polska
Zakup wraz z dostawa i montażem kotłów grzewczych c.o Przetarg niepubliczny 16/07/2020 22/07/2020, godz. 14:00 śląskie
Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej Zapytanie ofertowe 16/07/2020 29/07/2020, godz. 15:00 lubelskie
Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej, piorunochronnej, pomiarów natężenia awaryjnego i ewakuacyjnego, sprawdzenia poprawności działania głównego wyłącznika p.poż., w budynkach Zapytanie ofertowe 16/07/2020 22/07/2020, godz. 11:00 małopolskie
Wykonanie dokumentaci projektowo-kosztorysowej przedsięwzięcia związanego z Przebudową systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła i c.w.u. Licytacja 16/07/2020 24/07/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Kaskada Górnej Wisły - wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji Przetarg publiczny BZP 16/07/2020 24/07/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Usługa wykonania projektów graficznych wydruku i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby III Forum Energetyki Rozproszonej dla WIEiT - KC-zp.272-133/20 Wynik 16/07/2020 - Polska
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: „Eksploatacja i dozór urządzeń instalacji i sieci elektrycznych Gr I i energetycznych Gr II do 1 kV” Wynik 16/07/2020 - Polska
Obsługa Stacji Transformatorowej Zapytanie ofertowe 15/07/2020 17/07/2020, godz. 00:00 opolskie
Wykonanie projektu zagospodarowania działki dla montażu 2 szt. lamp OZE. Zapytanie ofertowe 15/07/2020 23/07/2020, godz. 15:00 świętokrzyskie
Aktualizacja dokumentu: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Wronki" Licytacja 15/07/2020 23/07/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Usługa serwisowa polegająca na eksploatacji stacji transformatorowej o napięciu 15kV oraz eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV wraz z asystą techniczną podczas imprez organizowanych na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Wynik 15/07/2020 - Polska
Wykonanie pomiarów kalibracyjnych w ramach procedury QAL2 trzech systemów pomiarowych AMS w PGE Energia Ciepła S.A Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy Przetarg publiczny TED 15/07/2020 17/08/2020, godz. 07:00 mazowieckie
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój - ETAP II". Wynik 15/07/2020 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego Zapytanie ofertowe 14/07/2020 24/07/2020, godz. 09:30 wielkopolskie
Badania i pomiar bezpieczeństwa instalacji elektrycznej wiat oraz tablic Wynik 13/07/2020 - Polska
"Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy napowietrznych linii energetycznych SN i nn i WLZ do posesji na linie kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego i monitoringu w ciągu ulic wokół pływalni miejskiej i hali sportowej w Grodzisku Mazowieckim wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia budowy" Wynik 13/07/2020 - Polska
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicy: Modrzejowskiej 15, Modrzejowskiej 42, Modrzejowskiej 46, Modrzejowskiej 91” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w województwie śląskim. Wynik 13/07/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.