Przeglądy budowlane - ogłoszenia

przeglądy, ekspertyzy budowlane, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne budynków, usługi przeglądu rocznego, usługi przeglądów instalacji, usługi czyszczenia kominów, usługi kontroli wentylacji, ekspertyza budowlana, wykonanie ekspertyzy budowlanej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1561 wyników.
Remont elewacji, balkonów oraz przegląd i pomiary elektryczne w budynkach mieszkalnych Zapytanie ofertowe 01/06/2020 15/06/2020 Miasto Warszawa
Przegląd techniczny budynków Zapytanie ofertowe 01/06/2020 10/06/2020, godz. 13:00 pomorskie
Sporządzenie dokumentacji w formie ekspertyzy technicznej dla zmiany sposobu użytkowania lokalu Konkurs ofert 01/06/2020 05/06/2020, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie przeglądów budynków Zapytanie ofertowe 01/06/2020 04/06/2020 dolnośląskie
Wykonanie przeglądów technicznych rocznych ogólnobudowlanych Zapytanie ofertowe 01/06/2020 09/06/2020, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Usługa przeglądu rocznego sprzetu przeciwpożarowego, wraz z niezbędnymi pracami konserwacyjnymi Licytacja 01/06/2020 10/06/2020, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Usługa pod nazwą „Doradca ds. wyboru źródła ciepła i monitoringu oraz doradztwo na etapie realizacji dla 80 źródeł” dla projektu pod nazwą „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – zwalczanie emisji kominowej w Gminie Męcinka”, realizowanym w ramach RPO WD 2014-2020 Zapytanie ofertowe 01/06/2020 12/06/2020 dolnośląskie
Przegląd okresowy instalacji hydrantowej w budynku Licytacja 01/06/2020 08/06/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Opracowanie ekspertyzy technicznej określającej przyczynę powstania uszkodzeń na obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S-19 na odcinku Węzeł Rzeszów Zachód – Węzeł Świlcza wraz z koncepcją i projektem wykonawczym ich naprawy, z podziałem na części: Część 1: most drogowy MD - 1 (L+P); Część 2: wiadukt drogowy WD - 2 (L+P). Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 17/06/2020, godz. 11:00 podkarpackie
Pomiary ochronne dla instalacji elektrycznych - w budynkach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy w 2020 r. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.40.2020 Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 18/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Przegląd instalacji alarmowych i monitoringu wraz z wykonaniem projektów nowej instalacji alarmowej i monitoringu Zapytanie ofertowe 29/05/2020 05/06/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych Zapytanie ofertowe 29/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie 5-letnich pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Zapytanie ofertowe 29/05/2020 19/06/2020, godz. 15:00 mazowieckie
Konserwacja urządzeń dźwignicowych, wykonywanie okresowych pomiarów ochronnych elektrycznych, badanie haków, zapewnienie balastów i udział w badaniach UDT oraz ocena stanu technicznego RESURS urządzeń dźwignicowych ZWiK Sp. z o.o. Licytacja 29/05/2020 10/06/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Zadanie nr 1: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dojazdu do separatora na działce nr ew. geod. 10/25 obręb Bagnówka (0015) w rejonie ul. Boruty. Zadanie nr 2: Wykonanie projektu przebudowy rozdzielnic elektrycznych oraz instalacji elektrycznych w budynku przychodni lekarskich NZOZ przy ul. Bema 2 w Białymstoku. Zadanie nr 3: Opracowanie szczegółowej ekspertyzy mykologicznej budowlanej i ekspertyzy konstrukcyjnej z wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej wielobranżowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. ks. St. Suchowolca 25, 25A w Białymstoku i budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Suchowolca 25D w Białymstoku w zakresie zmiany sposobu użytkowania, przebudowy budynków wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. gr. 792/1, 792/2 /części działki/, 792/3 oraz z uzyskaniem prawomocnego, zamiennego pozwolenia na budowę. Wynik 29/05/2020 - Polska
Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych) wraz z ich czyszczeniem w internatach i budynkach mieszkalnych Spółki położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Warmińsko – Mazurskiego Wynik 29/05/2020 - Polska
Wykonanie dok. proj.-koszt. termomodernizacji i przebudowy infrastruktury tech. wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku: 1) Przedszkola nr 59, ul. Braniewska 8, 2) SP nr 4, ul. Wyzwolenia 4 Wynik 29/05/2020 - kujawsko-pomorskie
Przegląd i czyszczenie układów podczyszczania ścieków deszczowych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu w latach 2020–2022 Przetarg publiczny TED 29/05/2020 03/07/2020, godz. 09:45 wielkopolskie
Kontrola okresowa stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych Zapytanie ofertowe 28/05/2020 02/06/2020, godz. 10:00 Miasto Kraków
Przegląd zasilaczy awaryjnych. Licytacja 28/05/2020 11/06/2020, godz. 11:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.