Przeglądy budowlane - ogłoszenia

przeglądy, ekspertyzy budowlane, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne budynków, usługi przeglądu rocznego, usługi przeglądów instalacji, usługi czyszczenia kominów, usługi kontroli wentylacji, ekspertyza budowlana, wykonanie ekspertyzy budowlanej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1618 wyników.
Wykonanie przeglądu zjeżdżalni na pływalni w Koziegłowach. Zapytanie ofertowe 19/06/2020 03/07/2020, godz. 11:00 wielkopolskie
Przeprowadzenie przeglądu technicznego placu zabaw Zapytanie ofertowe 19/06/2020 25/06/2020, godz. 00:00 dolnośląskie
Prace B+R w zakresie opracowania nowego rozwiązania z zakresu kontrolowania parametrów systemu wentylacji i klimatyzacji. Zapytanie ofertowe 19/06/2020 29/06/2020 podkarpackie
Przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w obiekcie Zapytanie ofertowe 19/06/2020 24/06/2020, godz. 12:00 śląskie
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny woj... Inna informacja 19/06/2020 22/07/2020, godz. 09:00 lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 5 punktów pomiarowych systemu monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia wody sieci wodociągowej na terenie m.st. Warszawy Wynik 19/06/2020 - mazowieckie
Pomiar geodezyjny w terenie oraz aktualizacja inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie map zasadniczych gazociągu w skali 1:2000 układu PUWG 2000 w standardzie V-Mapa BD Przetarg publiczny TED 19/06/2020 27/07/2020, godz. 08:00 śląskie
Wykonanie kontroli technicznej urządzeń przeciwpożarowych Zapytanie ofertowe 18/06/2020 22/06/2020 Miasto Warszawa
Czyszczenie i okresowa kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych Zapytanie ofertowe 18/06/2020 26/06/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Wykonanie przeglądów obiektów budowlanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Wynik 18/06/2020 - Polska
„Modernizacja i zagęszczenie osnowy szczegółowej na terenie gminy Rogowo - II etap pomiar punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej)”. Przetarg publiczny BZP 18/06/2020 26/06/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
„Wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) stanu technicznego obiektów mostowych, budowlanych i przepustów pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Sosnowca” Przetarg publiczny BZP 18/06/2020 26/06/2020, godz. 10:30 śląskie
Obowiązkowa kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej (odgromowej) w obiektach Zapytanie ofertowe 18/06/2020 26/06/2020, godz. 11:00 Miasto Warszawa
Ekspertyza budynku Zapytanie ofertowe 18/06/2020 01/07/2020, godz. 15:00 Miasto Poznań
Przegląd wewnętrznej instalacji elektrycznej Zapytanie ofertowe 18/06/2020 26/06/2020 kujawsko-pomorskie
Wykonanie okresowych przeglądów technicznych sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych Zapytanie ofertowe 18/06/2020 23/06/2020, godz. 10:00 lubelskie
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi ekspertyzami oraz uzyskaniem innych wymaganych prawem uzgodnień i zezwoleń , a także pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczącego modernizacji wewnętrznej sieci wodociągowej pracującej na potrzeby socjalne i p.poż Zapytanie ofertowe 18/06/2020 26/06/2020, godz. 00:00 Miasto Wrocław
Wykonanie przeglądów elektrycznych 5-letnich budynków Zapytanie ofertowe 18/06/2020 23/06/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie przeglądów budowlanych 5-letnich Zapytanie ofertowe 18/06/2020 23/06/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji nośnych w części budynku Centralnej Ciepłowni w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach Inna informacja 18/06/2020 30/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.