Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej, usługi inżynieryjne, kosztorys, pozwolenie na budowę, ekspertyzy budowlane

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7217 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czeczewo. Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż DP 1029K ul. Słowackiego w Trzebini w kierunku ośrodka Chechło oraz dla ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż DP 1055K ul.Prusa w Alwerni. Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 11/03/2021 małopolskie
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świętów km 16+912 wraz z dojazdami” Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 opolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dróg na terenie miasta Oleśnicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie Gminy Daleszyce Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 08/03/2021 świętokrzyskie
Wykonanie projektu budowlanego modernizacji pomieszczeń przychodni na parterze oraz I pietrze w bloku C Przetarg publiczny BZP 26/02/2021 09/03/2021 małopolskie
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...) Wynik 26/02/2021 - Miasto Kraków
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji projektu: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF)” Wynik 26/02/2021 - Chełmsko-zamojski, Lubelski
Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej Zapytanie ofertowe 26/02/2021 09/03/2021, godz. 09:30 mazowieckie
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych dla fazy I projektu pn. „Prace na linii E 75 na odcinku Biał... Inna informacja 26/02/2021 12/03/2021, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...) Wynik 26/02/2021 - małopolskie, Miasto Kraków
Sporządzenie dokumentacji projektowej na przesłonięcie i oświetlenie podcienia arkadowego Zapytanie ofertowe 26/02/2021 05/03/2021, godz. 10:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej w m. Żmigród ul. Sienkiewicza” Wynik 26/02/2021 - Wrocławski
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynków położonych przy ul. Jedności Narodowej 45 i ul. Grabiszyńskiej 78 we Wrocławiu. Wynik 26/02/2021 - Miasto Wrocław
Wykonanie dokumentacji projektowej Przetarg publiczny TED 26/02/2021 30/03/2021, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...) Wynik 26/02/2021 - Miasto Kraków
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w ul. Malwowej oraz ul. Prymulki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z podziałem na zadania. Wynik 26/02/2021 - Miasto Warszawa
„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Pieniężno – Orneta”. Wynik 26/02/2021 - warmińsko-mazurskie
Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz (...) Wynik 26/02/2021 - Miasto Kraków
Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy zasilania energetycznego w budynkach przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie Inna informacja 26/02/2021 15/03/2021, godz. 09:00 warszawski stołeczny, Miasto Warszawa

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.