Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

przetargi wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przetargi wykonanie dokumentacji projektowej, przetargi usługi inżynieryjne, przetargi kosztorys, przetargi pozwolenie na budowę, przetargi ekspertyzy budowlane

Znaleziono 10000 wyników.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Zapytanie ofertowe 11/08/2022 31/08/2022, godz. 12:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie pomieszczenia Zapytanie ofertowe 11/08/2022 19/08/2022, godz. 14:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji hydrantowej oraz wyniesienia licznika gazu Zapytanie ofertowe 11/08/2022 25/08/2022, godz. 15:00 mazowieckie
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku wielolokalowego tryb: ZAPROJEKTUJ Zapytanie ofertowe 11/08/2022 30/08/2022, godz. 08:00 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa pola nr 22 do przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej Przetarg niepubliczny 11/08/2022 17/08/2022, godz. 11:00 śląskie
Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznej Przetarg niepubliczny 11/08/2022 29/08/2022, godz. 10:00 lubuskie
Sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi oraz wykonanie projektu rozwiązań zamiennych w ramach robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę nr 1-W/Z-71/21 – obejmującego zadanie nr 91715 – Przebudowa Zakładu Patomorfologii. Licytacja 11/08/2022 16/08/2022, godz. 14:30 dolnośląskie
Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa sieci elektroenergetycznej Przetarg niepubliczny 11/08/2022 29/08/2022, godz. 11:00 lubuskie
Przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg niepubliczny 11/08/2022 26/08/2022, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na wykonanie remontu pomieszczeń Zapytanie ofertowe 11/08/2022 22/08/2022, godz. 10:30 zachodniopomorskie
Wykonanie projektu Stałej Organizacji Ruchu Zapytanie ofertowe 11/08/2022 25/08/2022, godz. 08:00 mazowieckie
Dokumentacja projektowa modernizacji stacji napowietrznej SN/nN Przetarg niepubliczny 11/08/2022 17/08/2022 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla magazynu hurtowni farmaceutycznej i budynku biurowego wraz z kosztorysem budżetowym i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zapytanie ofertowe 11/08/2022 24/08/2022, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na przebudowę drogi wewnętrznej Licytacja 11/08/2022 16/08/2022, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie projektów dla 3 instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach budynków Zapytanie ofertowe 11/08/2022 17/08/2022, godz. 12:00 dolnośląskie
Wykonanie projektu wraz z budową odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Licytacja 11/08/2022 26/08/2022, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji dokumentacji projektowej do przeprowadzenia robót budowlanych polegających na budowie garażu przy budynku Licytacja 11/08/2022 22/08/2022, godz. 10:10 lubelskie
Wykonanie projektu wraz z budową odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Licytacja 11/08/2022 26/08/2022, godz. 10:00 mazowieckie
Sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Licytacja 11/08/2022 19/08/2022, godz. 12:00 dolnośląskie
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych pod nazwą: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej Licytacja 11/08/2022 19/08/2022, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.