Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej, usługi inżynieryjne, kosztorys, pozwolenie na budowę, ekspertyzy budowlane

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8619 wyników.
Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Przetarg niepubliczny 04/12/2020 12/12/2020, godz. 10:30 Miasto Poznań
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont instalacji gazowej Przetarg niepubliczny 04/12/2020 10/12/2020, godz. 15:00 Miasto Poznań
Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla 16 obiektów Zapytanie ofertowe 04/12/2020 11/12/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa zasilania punktów okazjonalnego poboru energii Licytacja 04/12/2020 11/12/2020, godz. 15:00 świętokrzyskie
Świadczenie usługi polegającej na: przygotowaniu projektu graficznego, składzie, łamaniu, korekcie językowej i redakcji stylistycznej elektronicznych materiałów szkoleniowych oraz przygotowaniu projektu graficznego, składzie, łamaniu i druku plakatu Zapytanie ofertowe 04/12/2020 15/12/2020, godz. 16:00 Miasto Warszawa
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Zapytanie ofertowe 04/12/2020 14/12/2020, godz. 09:30 śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku gospodarczego Licytacja 04/12/2020 09/12/2020, godz. 10:00 pomorskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Przetarg niepubliczny 03/12/2020 14/12/2020, godz. 11:00 Miasto Łódź
Opracowanie dokumentacji technicznej na remont instalacji gazowej Przetarg niepubliczny 03/12/2020 18/12/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Usługa wsparcia technicznego i subskrypcji dla posiadanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oprogramowania Ivanti Patch Manager lub równoważne Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 11/12/2020, godz. 12:00 lubelskie
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 11/12/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie” Licytacja 03/12/2020 14/12/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Wykonanie zabezpieczeń w zakresie ochrony zasobów w tym mienia oraz danych świadczeniobiorców i pracowników w budynku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 03/12/2020 08/12/2020, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Opracowanie wielowariantowej koncepcji przestrzennej dla zadania pn. Budowa drogi pożarowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 03/12/2020 11/12/2020, godz. 15:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie” Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 14/12/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 14/12/2020, godz. 12:00 podlaskie
Przedłużenie gwarancji i wsparcia na klaster urządzeń firewall zabezpieczający sieć internetową WUM na okres 12 miesięcy, znak sprawy AEZ/S-096/2020 Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 11/12/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Usługi obejmujące wykonanie wierceń geologicznych na potrzeby realizacji zadania PSG, PIG- PIB pn. „Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku – etap II (2 części) Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 11/12/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie wielobranżowej Dokumentacji Projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz ze skoordynowanym branżowo modelem BIM 3D dla Zadania pn.: ”Adaptacja Ziemniaczarki I na zaplecze konserwatorskie i techniczne GPK” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 16/12/2020, godz. 12:00 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku w km ok. 89+685 – 90+666 w m. Przyczyna Górna Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 16/12/2020, godz. 10:00 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.