Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

przetargi wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przetargi wykonanie dokumentacji projektowej, przetargi usługi inżynieryjne, przetargi kosztorys, przetargi pozwolenie na budowę, przetargi ekspertyzy budowlane

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikrosieci Przetarg niepubliczny 20/10/2021 27/10/2021, godz. 09:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynków letniskowych i mieszkalnych Przetarg niepubliczny 20/10/2021 26/10/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej przyłączy kablowych Przetarg niepubliczny 20/10/2021 03/11/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie projektów instalacji węzłów cieplnych Zapytanie ofertowe 20/10/2021 03/11/2021, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej oraz budowa na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie przyłączenia przyłączy nN Przetarg niepubliczny 20/10/2021 03/12/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Projekt zagospodarowania terenu. Zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego przeznaczonego na miejsce do gromadzenia odpadów. Zapytanie ofertowe 20/10/2021 22/10/2021, godz. 14:00 mazowieckie
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu lokalu nr 3 (pustostanu) w budynku wpisanym do rejestru zabytków Zapytanie ofertowe 20/10/2021 26/10/2021, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej budynku Przetarg niepubliczny 20/10/2021 28/10/2021, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy fotowoltaicznej Przetarg niepubliczny 20/10/2021 29/10/2021, godz. 09:00 świętokrzyskie
Budowa odcinka linii kablowej nN realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj” Przetarg niepubliczny 20/10/2021 02/11/2021, godz. 11:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowych Wynik 20/10/2021 - małopolskie
Zarządzanie Projektem pt.: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VIII (odc. Rakowo – Borne Sulinowo) Wynik 20/10/2021 - zachodniopomorskie
Wykonanie pięcioletnich ocen stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Przemyśl Wynik 20/10/2021 - mazowieckie, podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowych Wynik 20/10/2021 - małopolskie
„Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Lubaczówka” Wynik 20/10/2021 - mazowieckie, podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium STEŚ z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Dokumentów Przetargowych Wynik 20/10/2021 - lubelskie, pomorskie
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” Inna informacja 20/10/2021 29/10/2021, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w msc. Tuchom ul. Dębowa dz. 142/19 UP/00436570 Wynik 20/10/2021 - małopolskie, pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji układu mieszania w zbiornikach pośrednich osadu po stabilizacji w Zakładzie „Czajka”, ul. Czajki 4/6 w Warszawie, Dzielnica Białołęka Inna informacja 20/10/2021 10/11/2021, godz. 09:45 mazowieckie
Wybór Generalnego Projektanta Architektury dla Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. Inna informacja 20/10/2021 21/10/2021, godz. 17:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.