Usługi projektowania inżynieryjnego - ogłoszenia

wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie dokumentacji projektowej, usługi inżynieryjne, kosztorys, pozwolenie na budowę, ekspertyzy budowlane

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8624 wyników.
Opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ul. Paderewskiego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozw. na budowę oraz pełnienie nadzoru autor. w 3 pakietach Wynik 10/07/2020 - wielkopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c na terenie miejscowości Zduny, ul. Kobylińska – zamówienie sektorowe Inna informacja 10/07/2020 17/07/2020 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c na terenie miejscowości Gniezno ul. Rolna – zamówienie sektorowe Inna informacja 10/07/2020 17/07/2020 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń na wykonanie robót budowlanych modernizacji kominów nr 1 H120 oraz nr 3 H200 w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku Przetarg publiczny TED 10/07/2020 11/08/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c na terenie miejscowości Swarzędz, ul. Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Wyczółkowskiego – zamówienie sektorowe Inna informacja 10/07/2020 17/07/2020 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c na terenie miejscowości Borek Wlkp. ul. Sienkiewicza – zamówienie sektorowe Inna informacja 10/07/2020 17/07/2020 małopolskie
Dostawa bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT na obszarze jednostki ewidencyjnej Zakopane (121701_1) Wynik 10/07/2020 - małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie m. Łężeczki, Chrzypsko Wielkie, Białcz, Łężce gm. Chrzypsko Wielkie, m. Lutomek gm. Sieraków – zamówienie sektorowe Przetarg publiczny TED 10/07/2020 13/08/2020, godz. 07:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu n/c na terenie miejscowości Luboń, ul. J. Tuwima, Cicha – zamówienie sektorowe Inna informacja 10/07/2020 17/07/2020 małopolskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (usuwanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych) na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochron... Przetarg publiczny TED 10/07/2020 22/07/2020, godz. 08:00 małopolskie
Zarządzanie projektem pt.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa Pojezierzy Zachodnich, etap II przejście przez m. Pełczyce” Wynik 10/07/2020 - zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN700 Jarosław-Rozwadów poprzez wymianę odcinków gazociągów w m. Kopki, Przędzel, Nisko Przetarg publiczny TED 10/07/2020 10/08/2020, godz. 08:00 małopolskie
2020/W100/WP-002651: Wykonanie dokumentacji projektowej, budowa gazociągu śr/c w Turzy Śląskiej przy ulicy Kościuszki Inna informacja 10/07/2020 17/08/2020, godz. 09:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy przewodu wodociągowego z Dn80 na Dn100 w ul. Granitowej oraz z Dn80/110 na Dn100 w ul. Rolniczej w Pruszkowie z podziałem na zadania. Przetarg publiczny TED 10/07/2020 12/08/2020, godz. 08:00 mazowieckie
„Wykonanie dokumentacji projektowej – Likwidacja odwadniacza Bartków na gazociągu DN 350 PN 6,3 MPa Załęcze – Aleksandrowice” Przetarg publiczny TED 10/07/2020 18/08/2020, godz. 08:00 dolnośląskie
Wykonanie prac B+R w roli Inżynier mechanik w projekcie badawczym Zapytanie ofertowe 09/07/2020 10/08/2020 łódzkie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych budowy skweru osiedlowego zlokalizowanego między ul. Tadeusza Gintera i ul. Braci Jeziorowskich wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej, zatwierdzających projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ul. Braci Jeziorowskich” Przetarg publiczny BZP 09/07/2020 17/07/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Okresowe badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w Centrum Spotkania Kultur Przetarg publiczny BZP 09/07/2020 27/07/2020, godz. 13:00 lubelskie
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. :„Rewitalizacja centralnych obszarów gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców” Przetarg publiczny BZP 09/07/2020 20/07/2020, godz. 12:00 łódzkie
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych („zaprojektuj i wybuduj”) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa przepompowni ścieków dla budynków sztabowo – koszarowych Licytacja 09/07/2020 22/07/2020, godz. 10:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.