Nadzór budowlany - ogłoszenia

nadzór, nadzory budowlane, Inżynier Kontraktu, kierownik budowy, zarządzanie budową, Nadzór Inwestorski, Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru, Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3516 wyników.
Wykonanie ekspertyzy techniczno- budowlanej budynku Zapytanie ofertowe 05/06/2020 15/06/2020, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zapytanie ofertowe 05/06/2020 10/06/2020, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie budynku remizy Zapytanie ofertowe 04/06/2020 10/06/2020, godz. 10:00 opolskie
Kontrole okresowe instalacji elektrycznej i piorunochronnej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 04/06/2020 10/06/2020, godz. 10:00 Miasto Poznań
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 04/06/2020 10/06/2020, godz. 12:00 dolnośląskie
Serwis, konserwacje i naprawy kotłowni gazowych oraz instalacji CO i CWU Zapytanie ofertowe 04/06/2020 15/06/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 2 zadania częściowe Zapytanie ofertowe 04/06/2020 08/06/2020, godz. 08:00 opolskie
Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągach dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych Zapytanie ofertowe 04/06/2020 09/06/2020, godz. 14:00 lubuskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi do terenów Zapytanie ofertowe 04/06/2020 10/06/2020, godz. 12:00 łódzkie
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej Zapytanie ofertowe 04/06/2020 09/06/2020, godz. 14:00 mazowieckie
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branży elektrycznej Zapytanie ofertowe 04/06/2020 09/06/2020, godz. 14:00 mazowieckie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Licytacja 04/06/2020 15/06/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Kontrola okresowa (roczna) polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego dwóch budynków Zapytanie ofertowe 04/06/2020 10/06/2020, godz. 10:00 pomorskie
Nadzór nad realizacją zadania pn.: „Remont nawierzchni placu Zapytanie ofertowe 03/06/2020 12/06/2020, godz. 15:00 małopolskie
Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn: Przebudowa ulicy Zapytanie ofertowe 03/06/2020 19/06/2020, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Wykonanie okresowego przeglądu wewnętrznej instalacji gazowej z wyłączeniem gazu Zapytanie ofertowe 03/06/2020 10/06/2020 kujawsko-pomorskie
Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej” Przetarg publiczny BZP 03/06/2020 15/06/2020, godz. 11:00 śląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót branży drogowej i sanitarnej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2621g Łąg – Złe Mięso” Przetarg publiczny BZP 03/06/2020 18/06/2020, godz. 11:00 pomorskie
Pełnienie nadzoru nad zagospodarowaniem terenów zieleni, w tym nadzoru dendrologicznego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Mieście Kraśnik poprzez odnowę i rozwój terenów zieleni - etap II” Wynik 03/06/2020 - Polska
Usługi nadzoru inwestorskiego - numer postępowania POZ.WOP.260.25.2020 Wynik 03/06/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.