Nadzór budowlany - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Nadzór budowlany - ogłoszenia

przetargi, przetarg, przetargi nadzory, przetargi na nadzory, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetarg inwestor zastępczy, przetarg nadzór inwestorski

Znaleziono 3569 wyników.
Pełnienie funkcji „Inżyniera Kontraktu” w ramach inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap II” Przetarg publiczny TED 29/02/2024 18/03/2024, godz. 09:00 podkarpackie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap - Dubeninki” Przetarg publiczny TED 29/02/2024 18/03/2024, godz. 11:00 warmińsko-mazurskie
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie do wymaganych parametrów sieci TEN-T poprzez zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii kolejowej nr 351 na odc. Poznań Główny – Krzyż” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Przetarg publiczny TED 29/02/2024 22/03/2024, godz. 10:00 wielkopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, wraz z rozliczeniem, dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi krajowej nr 28 w m. Kasina Wielka” Zamówienie poniżej 130 tys. zł 29/02/2024 07/03/2024 małopolskie
Usługa w zakresie sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zamówienie poniżej 130 tys. zł 29/02/2024 11/03/2024, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego Zapytanie ofertowe 29/02/2024 15/03/2024 lubuskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. ,,Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek’’ Wynik 28/02/2024 - śląskie
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową odwodnienia miejscowego drogi powiatowej Nr 1823W ul. Suwalnej w Legionowie Przetarg publiczny BZP 28/02/2024 07/03/2024 mazowieckie
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwest. przy realizacji zadania - budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo - rekreacyjne Wynik 28/02/2024 - wielkopolskie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „DOSTOSOWANIE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. JEDNOŚCI 10 W SOSNOWCU NA CELE DYDAKTYCZNE”. Korekta 28/02/2024 07/03/2024, godz. 08:00 śląskie
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwest. przy realizacji zadania - budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo - rekreacyjne Wynik 28/02/2024 - wielkopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót zasadniczych związanych z remontem/ wzmocnieniem/ przebudową jezdni wraz z robotami towarzyszącymi ulic m.st. Warszawy Wynik 28/02/2024 - mazowieckie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Pediatria Plus – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatryc ...... branża telekomunikacyjna Przetarg publiczny BZP 28/02/2024 08/03/2024 wielkopolskie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w Gminie Alwernia Wynik 28/02/2024 - małopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa nawierzchni utwardzonych i oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa” Przetarg publiczny BZP 28/02/2024 07/03/2024 wielkopolskie
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284R Ostrów – gr. pow. – Brzeźnica w km 1+466 – 7+363(...)” Wynik 28/02/2024 - podkarpackie
Nadzór inwestorski nad realizacją budowy strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów. Wynik 28/02/2024 - mazowieckie
Nadzór budowy drogi nr 106845B łączącej ulicę Norwida w Kleosinie z drogą powiatową nr 1549B w Horodnianach Przetarg publiczny BZP 28/02/2024 07/03/2024 podlaskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzyński Dwór” Przetarg publiczny BZP 28/02/2024 08/03/2024 pomorskie
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Ozorków – nadzór inwestorski Wynik 28/02/2024 - łódzkie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.