Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenu - ogłoszenia

przetargi planowanie przestrzenne, przetargi na planowanie przestrzenne, przetargi zagospodarowanie terenu, przetargi na zagospodarowanie terenu, przetargi na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przetargi sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przetargi MPZP, przetargi Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przetargi na Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Znaleziono 825 wyników.
Opracowanie projektu budowlanego wraz z analizą rzeczowo-finansową dla zadania pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w gminie Iława" Korekta 23/02/2024 05/03/2024, godz. 18:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru Gminy Proszowice z wyłączeniem obszaru miasta Proszowice i działek w miejscowości Klimontów Wynik 23/02/2024 - małopolskie
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie”. Wynik 23/02/2024 - mazowieckie
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 23/02/2024 11/03/2024, godz. 09:00 łódzkie
Budowa wodnego placu zabaw - dokumentacja projektowa Zapytanie ofertowe 22/02/2024 01/03/2024, godz. 12:00 podkarpackie
Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW (mikroinstalacji) na obiektach użyteczności publicznej objętych ochroną konserwatorską Przetarg publiczny BZP 22/02/2024 05/03/2024 małopolskie
„Renowacja Parku Legionów w Staszowie” - opracowanie dokumentacji PFU. Przetarg publiczny BZP 22/02/2024 05/03/2024 świętokrzyskie
Pełnienie obowiązków koordynatora dla realizacji zadania pn.: „Budowa ostatniego odcinka ulicy oznaczonej w mpzp „Rataje Łacina część B” Zapytanie ofertowe 22/02/2024 26/02/2024, godz. 10:00 wielkopolskie
Wykonanie PFU dla „Przebudowa obiektu zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 13-15 w ramach zadania Centrum Innowacyjnej Dydaktyki Medycznej” Przetarg publiczny BZP 22/02/2024 01/03/2024 śląskie
Opracowanie projektu budowlanego wraz z analizą rzeczowo-finansową dla zadania pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w gminie Iława" Przetarg publiczny BZP 21/02/2024 29/02/2024 warmińsko-mazurskie
Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla zadań : Budowa auli dydaktycznej oraz Budowa hali sportowej Przetarg publiczny BZP 21/02/2024 29/02/2024 śląskie
Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów gminy Nieporęt Przetarg publiczny BZP 21/02/2024 01/03/2024 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej i podziałów nieruchomości w ramach zadania pn. ,,Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo -rowerowe w obszarze wiejskim i miejskim” Przetarg publiczny TED 21/02/2024 22/03/2024, godz. 09:00 lubelskie
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru Gminy Proszowice z wyłączeniem obszaru miasta Proszowice i działek w miejscowości Klimontów Przetarg publiczny BZP 21/02/2024 29/02/2024 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: KBO-Nowy Skate park Zapytanie ofertowe 21/02/2024 28/02/2024, godz. 10:00 pomorskie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA „DOSTOSOWANIE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU POŁOŻONEGO PRZY UL. JEDNOŚCI 10 W SOSNOWCU NA CELE DYDAKTYCZNE”. Przetarg publiczny BZP 21/02/2024 05/03/2024 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy, przebudowy i adaptacji istniejącego budynku w Grudziądzu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17 na potrzeby Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu Przetarg publiczny BZP 20/02/2024 06/03/2024 kujawsko-pomorskie
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Hali lodowej przy ul. Chemików 4 w Oświęcimiu” Wynik 20/02/2024 - małopolskie
Rewaloryzacja Placu Dąbrowskiego. Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej. Wynik 20/02/2024 - łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Żeliwnej w Gdyni Wynik 20/02/2024 - pomorskie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.