Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3447 wyników.
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 25/05/2020 29/05/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubinie , znak sprawy 2020/S 100-242722 Licytacja 25/05/2020 25/06/2020, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Zaprojektowanie oraz budowa chodnika Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 25/05/2020 05/06/2020 kujawsko-pomorskie
Opracowanie Projektu dla budowy: - sieci wodociągowej wraz z przyłączami Przetarg niepubliczny 25/05/2020 25/06/2020, godz. 11:30 Miasto Poznań
Wykonanie opracowania projektowego pod nazwą „Koncepcja przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz ze zmianą sposobu odprowadzenia ścieków Zapytanie ofertowe 25/05/2020 09/06/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w celu przyłączenia obiektu Zapytanie ofertowe 23/05/2020 - lubuskie
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11814 pn.: „Przebudowa sieci sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków z dostosowaniem do aktualnych potrzeb oraz wymagań zabezpieczenia przeciwpożarowego i socjalno-sanitarnego REGNY” Licytacja 22/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie projektu budowlanego na budowę 4 zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowe Zapytanie ofertowe 22/05/2020 28/05/2020, godz. 11:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2437P Biskupice – Paczkowo na odcinku Biskupice – Jankowo, gmina Pobiedziska Wynik 22/05/2020 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja przejścia podziemnego przy ul. Braci Mieroszewskich wraz z poprawą zagospodarowania terenu przy przystanku komunikacji miejskiej Zagórze-Centrum w formule zaprojektuj i wybuduj-opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót budowlanych dla przejścia podziemnego i robót budowlanych dla zagospodarowania terenu przystanku komunikacji miejskiej. Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 28/05/2020, godz. 12:45 śląskie
Projektowanie dróg powiatowych ( 2 części) Licytacja 22/05/2020 01/06/2020, godz. 11:30 mazowieckie
Prace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko - opracowanie dokumentacji Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 11:15 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej na zdanie pn: Przebudowa ulicy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 29/05/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej pn: Budowa drogi do budynku Zapytanie ofertowe 22/05/2020 29/05/2020, godz. 09:45 dolnośląskie
Projektowanie dróg powiatowych (2 części). Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 11:30 mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu w ciągu DK nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)” wraz z zaprojektowaniem mostu objazdowego oraz pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego” Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 03/06/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej przebudowy strefowych przepompowni ścieków Przetarg niepubliczny 22/05/2020 18/06/2020, godz. 10:00 lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Przetarg niepubliczny 22/05/2020 29/05/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 01/06/2020, godz. 12:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika Zapytanie ofertowe 22/05/2020 28/05/2020, godz. 10:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.