Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4002 wyników.
Opracowanie projektu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Przetarg niepubliczny 04/12/2020 12/12/2020, godz. 10:30 Miasto Poznań
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa zasilania punktów okazjonalnego poboru energii Licytacja 04/12/2020 11/12/2020, godz. 15:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa stanowiska do prowadzenia akcji ratowniczej podczas katastrofy kolejowej na poligonie Zapytanie ofertowe 04/12/2020 14/12/2020, godz. 09:30 śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku gospodarczego Licytacja 04/12/2020 09/12/2020, godz. 10:00 pomorskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Przetarg niepubliczny 03/12/2020 14/12/2020, godz. 11:00 Miasto Łódź
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie” Licytacja 03/12/2020 14/12/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Opracowanie wielowariantowej koncepcji przestrzennej dla zadania pn. Budowa drogi pożarowej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 03/12/2020 11/12/2020, godz. 15:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie” Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 14/12/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 14/12/2020, godz. 12:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku w km ok. 89+685 – 90+666 w m. Przyczyna Górna Przetarg publiczny BZP 03/12/2020 16/12/2020, godz. 10:00 lubuskie
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1934B, 1996B, 2650B i 2609B, 1952B, z podziałem na poszczególne części” Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 10/12/2020, godz. 10:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa ul. Adama Bienia w Częstochowie od ul. Bohaterów Katynia do ul. Jesiennej Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 10/12/2020, godz. 10:30 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3105L Olchowiec – Czysta Dębina – Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km”. - II przetarg Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 10/12/2020, godz. 10:00 lubelskie
Wykonanie projektu technicznego dla poprawy dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1 169R relacji Podleszany – Rydzów – Ruda – Zasów polegająca na budowie chodnika w km 5+810 – 9+780 i w km 12+500 –13+740 w m. Ruda i Dąbrówka Wisłocka; Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 10/12/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2760D w km 7+339 w Podgórzynie Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 15/12/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru projektowego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi 6 KDD- od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – etap II.” Przetarg publiczny BZP 02/12/2020 10/12/2020, godz. 11:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja ulicy Zapytanie ofertowe 02/12/2020 08/12/2020, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Oświetlenie ul. Tarnowskiej oraz al. Popiełuszki Licytacja 02/12/2020 10/12/2020, godz. 09:30 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa trasy rowerowej Licytacja 02/12/2020 07/01/2021, godz. 11:30 śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej Zapytanie ofertowe 02/12/2020 08/12/2020, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.