Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - ogłoszenia

przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej, przetarg dokumentacja projektowa, przetargi projektowe, zamówienia publiczne projekt budowlany, przetargi nadzór inwestorski, przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, przetarg pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, przetargi przeglądy budowlane, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków, przetargi przeglądy techniczne budynków, przetarg na przeglądy okresowe budynków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego w obiekcie krytej Pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wynik 17/09/2021 - warmińsko-mazurskie
05770 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy ul. Koszarowej w ramach zadania pn.: „Poprawa nawierzchni w ul. Koszarowej - opracowanie dokumentacji projektowej” Wynik 17/09/2021 - dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Wynik 17/09/2021 - pomorskie
Opracowanie dok. proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska, w ciągu DK nr 7 w Gdańsku, Etap II. Korekta 17/09/2021 24/09/2021 pomorskie
Opracowanie dok. proj. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska, w ciągu DK nr 7 w Gdańsku, Etap II. Wynik 17/09/2021 - pomorskie
Opracowanie PFU w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa i dostosowanie szybu i szybika „Guido” do potrzeb obsługi zjazdów załogi i osób niebędących pracownikami kopalni” Wynik 17/09/2021 - śląskie
„Wykonanie dokumentacji technicznych dla obiektów hydrotechnicznych zwiększających zdolność retencyjną na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola” Wynik 17/09/2021 - mazowieckie
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie drogi powiatowej w miejscowości Stężyca – ul. Królewska” Wynik 17/09/2021 - lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Anny w Raciborzu” Wynik 17/09/2021 - śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Wynik 17/09/2021 - pomorskie
Budowa dwóch dróg: Część 1 – Roboty budowlane związane z ul. Tyską w Gostyni. Część 2 –Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Kopaniny – Boczna (od nr 15 do 17) w Wyrach. Wynik 17/09/2021 - śląskie
Usługi pomiarowe w zakresie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych dla Powiatu Jasielskiego Wynik 17/09/2021 - podkarpackie
Opracowanie projektu dla zadania pn.: „PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W ZAKRESIE BLOKU PORODOWEGO ORAZ PATOLOGII CIĄŻY W WSS W LEGNICY” Wynik 17/09/2021 - dolnośląskie
Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części – III Postępowanie Wynik 17/09/2021 - dolnośląskie
Wykonanie koncepcji projektowych budowy ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części – III Postępowanie Wynik 17/09/2021 - dolnośląskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Nadzoru dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pile” Wynik 17/09/2021 - wielkopolskie
„Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica” Wynik 17/09/2021 - lubelskie
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy budowie Centrum Tenisowego w Ustce – część I etap II – budowa kortu nr 2 Wynik 17/09/2021 - pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Korekta 17/09/2021 24/09/2021 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dróg powiatowych. Wynik 17/09/2021 - pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów, Projektowanie architektoniczne, Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu, Usługi projektowania inżynieryjnego, Przeglądy budowlane, Nadzór budowlany.