Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1809 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji terenu zielonego Zapytanie ofertowe 25/05/2020 05/06/2020, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zapytanie ofertowe 25/05/2020 16/06/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Sporządzenie projektów zagospodarowania działki lub terenu. Zapytanie ofertowe 25/05/2020 29/05/2020, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Zagospodarowanie bulwarów rzeki Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 25/05/2020 05/06/2020, godz. 12:00 śląskie
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 26/05/2020, godz. 00:00 pomorskie
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 26/05/2020, godz. 00:00 pomorskie
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 26/05/2020, godz. 00:00 pomorskie
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Skomlin jednostka ewidencyjna Skomlin Wynik 22/05/2020 - Polska
Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ochotnica Dolna w roku 2020- etap II Wynik 22/05/2020 - Polska
Wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2020. Wynik 22/05/2020 - Polska
Wykonanie prac geodezyjnych cz.4 Wynik 22/05/2020 - Polska
Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z oprogramowaniem wykorzystywanym do prowadzenia zasobu w PODGiK w Złotowie Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Mapa sytuacyjna Licytacja 22/05/2020 28/05/2020, godz. 12:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie sołectw Zapytanie ofertowe 22/05/2020 28/05/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stosunków wodnych Zapytanie ofertowe 22/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie siłowni plenerowej Zapytanie ofertowe 22/05/2020 27/05/2020, godz. 00:00 mazowieckie
Usługa projektowa z podziałem na 3 części: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznej na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – bud. F1, ul. Chełmońskiego 37B i F2, ul. Chełmońskiego we Wrocławiu. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznej na obiektach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – bud. E11 - ul. Chełmońskiego 38D, bud. E13 - ul. Chełmońskiego 38E i bud. F8, ul. Chełmońskiego 37A we Wrocławiu. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby wykonania instalacji fotowoltaicznej na obiekcie C1 „Geodezja”, ul. Grunwaldzka 53 we Wrocławiu. Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 02/06/2020, godz. 11:30 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych Wynik 22/05/2020 - Polska
Obsługa geodezyjna Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w roku 2020/2021 Wynik 22/05/2020 - Polska
Dostawa bazy danych EGiB Inna informacja 22/05/2020 27/05/2020, godz. 10:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.