Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2013 wyników.
„BADANIA ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z OPRACOWANIEM ICH WYNIKÓW W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU PRZY UL. RATUSZOWEJ” Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 10:00 lubuskie
Wykonanie usługi w wymiarze 4 okresów zbiórek Zapytanie ofertowe 23/09/2020 30/09/2020, godz. 23:59 zachodniopomorskie
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa folderów, etui na foldery i mapy w związku z realizacją projektu pn.: „Muszyna – Čirč ocalić od zapomnienia kulturę naszych przodków”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020 za pośrednictwem Euroregionu Tatry. Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 11:50 małopolskie
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Wąsosz Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Prace geodezyjne – 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.30.2020.U Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 09:45 opolskie
Wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości drogowych znajdujących się na terenie miasta Łodzi. Przetarg publiczny BZP 22/09/2020 30/09/2020, godz. 10:00 łódzkie
Wykonanie prac geodezyjnych – cz. 10 (2 części) Przetarg publiczny BZP 22/09/2020 01/10/2020, godz. 11:00 podkarpackie
Obsługa geodezyjna dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Wynik 22/09/2020 - Polska
Usługa przeprowadzenia analiz chemicznych próbek proszkowych dla Wydziału Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskie Wynik 22/09/2020 - Polska
Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Gdyni oraz przeliczenie szczegółowych osnów wysokościowych i obiektów baz danych przestrzennych, do systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH. Wynik 22/09/2020 - Polska
Zamówienie na usługi geodezyjne. Wynik 22/09/2020 - Polska
Usługi geodezyjne, wykonywane na nieruchomościach, będących w zasobie KOWR OT Bydgoszcz, położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – 4 zadania Wynik 22/09/2020 - Polska
Zapewnienie nadzoru nad wykonaniem modernizacji rejestrów publicznych – założeniem bazy danych BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla jednostki ewidencyjnej 126102_9_Krowodrza. Wynik 22/09/2020 - Polska
Dostosowanie baz danych, cyfryzacja i digitalizacja rejestrów publicznych i ewidencji, metadane Wynik 22/09/2020 - zachodniopomorskie
Mapowanie i optymalizacja procesów w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z aktualizacją licencji oprogramowania do zarządzania procesami – w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Przetarg publiczny TED 22/09/2020 23/10/2020, godz. 08:00 dolnośląskie
ROCŁ–Projekt 5–opracowanie dok. projekt. i NA – budowa drogi łączącej ul. Nawrot z pl. Komuny Paryskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techn. i przeb. budynków przy ul. Sienkiewicza 61a i 63 Wynik 22/09/2020 - łódzkie
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego Inna informacja 22/09/2020 02/10/2020, godz. 13:00 lubuskie
Wykonanie studium korytarzowego (SK), studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych (...) Inna informacja 21/09/2020 02/10/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Przetworzenie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych dla obszaru jednostki ewidencyjnej Koźminek Przetarg publiczny BZP 21/09/2020 29/09/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Zakup usługi sekwencjonowania białek metodą peptide mapping Zapytanie ofertowe 21/09/2020 29/09/2020, godz. 23:59 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.