Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1834 wyników.
Opracowanie koncepcji rewaloryzacji zieleńca Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 24/11/2020 27/11/2020, godz. 15:00 pomorskie
Sprawowanie asysty i nadzoru autorskiego w zakresie oprogramowania dotyczącego aplikacji KZN i Ewidencji Mienia. Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 24/11/2020 27/11/2020, godz. 00:00 śląskie
Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 24/11/2020 30/11/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Kobierzyce – z podziałem na 4 części Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 01/12/2020, godz. 09:00 dolnośląskie
Pełnienie funkcji koordynatora powiatowego w projekcie pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” dla 4 powiatów województwa podlaskiego. Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 02/12/2020, godz. 10:00 podlaskie
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta w Kolbuszowej Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 04/12/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującej obszar położony na terenie miasta Nowa Dęba pomiędzy ul. Szkolną, basenami odkrytymi, ul.Kościuszki, ul.Leśną oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej obejmującego obszar pomiędzy ul. Kościuszki, ul. Szkolną, rzeką Bystrzyk, ul. Leśną Wynik 23/11/2020 - Polska
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w ZWRSP oraz innych nieruchomościach położonych na terenie działania OT KOWR w Koszalinie Wynik 23/11/2020 - Polska
OBSŁUGA GEODEZYJNA URZĘDU GMINY JABŁONNA NA LATA 2021-2023 Przetarg publiczny BZP 23/11/2020 03/12/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Wejherowo Wynik 23/11/2020 - Polska
Opracowanie pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla planowanej budowy budynku urzędu miejskiego w Gościnie, w systemie budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 322/7, 322/10, 322/9, 322/7, obręb Miasto Gościno oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy. Wynik 23/11/2020 - Polska
"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Podhalańskiego w Ludźmierzu dla potrzeb Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich w Ludźmierzu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu”, zlokalizowanego na części działki znajdującej się w granicach istniejącego ogrodzenia nr ewidencyjny 5714 o pow. 58ara 86m2 przy ul. Jana Pawła II 116 w Ludźmierzu wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji „Pozwolenie na budowę” Wynik 23/11/2020 - Polska
Usługi serwisowe licencji oprogramowania geograficznego GIS ESRI Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 01/12/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Obsługa geodezyjna i kartograficzna Gminy Staszów w 2021 roku Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 30/11/2020, godz. 11:00 świętokrzyskie
Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku Urzędu Gminy Zapytanie ofertowe 20/11/2020 30/11/2020, godz. 15:15 kujawsko-pomorskie
Sporządzenie opinii w zakresie infrastruktury związanej z odprowadzaniem wód opadowych Licytacja 20/11/2020 30/11/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 30/11/2020, godz. 11:00 lubelskie
Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości pozostających w zasobie OR Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 30/11/2020, godz. 08:30 lubuskie
Przeprowadzenie badań społecznych do konsultacji społecznych i innych działań konsultacyjnych z zakresu planowania przestrzennego Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 04/12/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Zabezpieczenie ruchu drogowego – bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawy i modernizacje sygnalizacji świetlnych, aktywnych bezpiecznych przejść dla pieszych i stacji pomiarowych ruchu drogowego na terenie Miasta Ruda Śląska Przetarg publiczny BZP 20/11/2020 08/12/2020, godz. 11:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.