Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1884 wyników.
Przygotowanie projektu koncepcyjnego przebudowy internatu sportowego Albatros Zapytanie ofertowe 26/11/2020 30/11/2020, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Realizowanie wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych Zapytanie ofertowe 26/11/2020 03/12/2020, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zapytanie ofertowe 26/11/2020 02/12/2020, godz. 15:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie ekspertyzy technicznej dla planowanego zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja budynku Zapytanie ofertowe 25/11/2020 01/12/2020, godz. 15:00 świętokrzyskie
Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zapytanie ofertowe 25/11/2020 07/12/2020, godz. 00:00 małopolskie
Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2 zadanie Zapytanie ofertowe 25/11/2020 07/12/2020, godz. 00:00 małopolskie
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 03/12/2020, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń biurowych - 24D, 24E oraz Sali wykładowej 24C w budynku nr 10 na terenie Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza 69 w Gdyni, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 1859 wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 03/12/2020, godz. 09:00 pomorskie
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty gmina Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej oraz terenu usługowego w Kosakowie, u zbiegu ulic: Żeromskiego i Derdowskiego. Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 03/12/2020, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej”. Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 04/12/2020, godz. 12:00 łódzkie
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla zadania: „Budowa obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28” Inna informacja 25/11/2020 08/12/2020, godz. 10:15 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku 3-go Maja 9” Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 03/12/2020, godz. 09:45 kujawsko-pomorskie
Przygotowanie operatu zagospodarowania przestrzennego, syntezy planu ochrony i projektu rozp. MŚ w sprawie ustanowienia planu ochrony BbPN oraz aktualizacji operatu ochrony zasobów kulturowych Przetarg publiczny TED 25/11/2020 29/12/2020, godz. 09:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji technicznej pn. „Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego w m. Cewice”. Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 07/12/2020, godz. 12:00 pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku szkoły do wymogów p.poż, wymiany instalacji elektrycznej oraz aktualizacji audytu energetycznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice – Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Kukułek 2a w Katowicach”. Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 07/01/2021, godz. 08:30 śląskie
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania parku Dębinki w Zielonce wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Dębinki Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 07/12/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie kompletnej – kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Inowrocław w miejscowości Jacewo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)” Przetarg publiczny BZP 25/11/2020 03/12/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik w ciągu DK7” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego Inna informacja 25/11/2020 09/12/2020, godz. 10:15 małopolskie
Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ+R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z ... Inna informacja 25/11/2020 07/12/2020, godz. 09:00 śląskie
Opracowanie koncepcji rewaloryzacji zieleńca Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 24/11/2020 27/11/2020, godz. 15:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.