Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1940 wyników.
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji terenu zielonego Zapytanie ofertowe 25/05/2020 05/06/2020, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zapytanie ofertowe 25/05/2020 16/06/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 25/05/2020 29/05/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych drzwi wejściowych Zapytanie ofertowe 25/05/2020 12/06/2020, godz. 12:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz załatwienie formalności administracyjno-prawnych dla zadania „Przebudowa pomieszczeń Zapytanie ofertowe 25/05/2020 29/05/2020, godz. 11:00 śląskie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TCZEWIE W RAMACH ZADANIA PN. „POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEZ PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE” Licytacja 25/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowegowraz z koncepcją dla inwestycji pn. Budowa dźwigu osobowego wraz z przebudową konstrukcji budynku Zapytanie ofertowe 25/05/2020 02/06/2020, godz. 15:00 Miasto Warszawa
Wykonanie projektu budowlano wykonawczego dla inwestycji: Zabudowa kontenerów sanitarnych wraz z przyłączami instalacyjnymi dla potrzeb obsługi wag samochodowych gipsu i kamienia wapiennego Przetarg niepubliczny 25/05/2020 29/05/2020, godz. 00:00 łódzkie
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w celu przyłączenia obiektu Zapytanie ofertowe 23/05/2020 - lubuskie
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 26/05/2020, godz. 00:00 pomorskie
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 26/05/2020, godz. 00:00 pomorskie
Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 22/05/2020 26/05/2020, godz. 00:00 pomorskie
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego nr 4 oraz lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. Komorowickiej 34 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 02/06/2020, godz. 12:00 śląskie
Prace utrzymaniowe na obiektach zbiornika wodnego Jeziorsko - opracowanie dokumentacji Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 11:15 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowej pn: Budowa drogi do budynku Zapytanie ofertowe 22/05/2020 29/05/2020, godz. 09:45 dolnośląskie
Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę magazynu gospodarczego Zapytanie ofertowe 22/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na roboty remontowe i budowlane obiektów infrastruktury turystycznej Zapytanie ofertowe 22/05/2020 29/05/2020, godz. 09:00 małopolskie
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remontu i przebudowy budynków Szpitala w Opolu Lubelskim i Poniatowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.” Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 12:00 lubelskie
„Budowa Centrum Przesiadkowego w miejscowości Kępice - Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Zagospodarowanie terenu w ciągu ulicy Niepodległości wraz z terenem przyległym do dworca PKP w Kępicach” Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 pomorskie
Postępowanie na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynku „Bałtyk” Filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Jastrzębiej Górze” wraz ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonania robót budowlanych Przetarg publiczny BZP 22/05/2020 08/06/2020, godz. 11:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.