Projektowanie architektoniczne, zagospodarowanie przestrzenne - ogłoszenia

projektowanie architektoniczne, wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie projektu budowlanego, projekt budynku

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2002 wyników.
Opracowanie dokumentacji technicznej przystosowania budynku zarządzanego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Broniewskiego 56 dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Zapytanie ofertowe 23/09/2020 28/02/2021, godz. 23:59 Polska
„BADANIA ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNE WRAZ Z OPRACOWANIEM ICH WYNIKÓW W ZWIĄZKU Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU PRZY UL. RATUSZOWEJ” Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 10:00 lubuskie
Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmującej przebudowę i rozbudowę części budynku stołówki Politechniki Białostockiej, położonego w Białymstoku przy ul. Zwierzynieckiej 10, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia administracyjno-biurowe, szkoleniowo-dydaktyczne, pomocnicze i techniczne wraz z zagospodarowaniem terenu, budową murów oporowych i niezbędną infrastrukturą techniczną. Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 08:30 podlaskie
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Wąsosz Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 09:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oraz wzmocnienie budynku stacji odwadniania Przetarg niepubliczny 23/09/2020 06/10/2020, godz. 12:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji budowlanej budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków nt.: remont elewacji budynku wraz z oczyszczeniem i impregnacja połaci dachu budynku Licytacja 23/09/2020 15/10/2020, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy Szczytno Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 11:15 warmińsko-mazurskie
Przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza pytań metodą CATI na grupie około 600 pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego (PKD M69.20.Z) oraz sprzątania obiektów (PKD N81.2). Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 02/10/2020, godz. 08:30 zachodniopomorskie
wykonanie projektu windy w budynku A-3 AGH w Krakowie w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-493/20 Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 małopolskie
wykonanie projektu windy dla osób z niepełnosprawnościami w przewiązce kompleksu bud. B-1/B-4 AGH w Krakowie w ramach projektu: "Akademia Dostępności - Wzmocnienie potencjału AGH w zakresie wsparcia osób z Niepełnosprawnościami" POWR.03.05.00-00-A076/19 - KC-zp.272-479/20 Przetarg publiczny BZP 23/09/2020 01/10/2020, godz. 08:30 małopolskie
Wykonanie audytu energetycznego ex-ante oraz projektu technicznego Zapytanie ofertowe 22/09/2020 24/09/2020 świętokrzyskie
WYKONANIE KONCEPCJI MAŁEJ ARCHITEKTURY Zapytanie ofertowe 22/09/2020 30/09/2020 dolnośląskie
WYKONANIE KONCEPCJI MAŁEJ ARCHITEKTURY Zapytanie ofertowe 22/09/2020 - dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie obiektu sportowego Miejskiego Centrum Sportu Wrocław przy ul. Lotniczej we Wrocławiu" Przetarg publiczny BZP 22/09/2020 01/10/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zduńska Wola” Przetarg publiczny BZP 22/09/2020 30/09/2020, godz. 10:00 łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej zadania pn. „Kompleks budynków Centrum Nauk Technicznych oraz budynek Magazynowo-Warsztatowy wraz z zagospodarowaniem terenu” w Toruniu przy ul. Okrężna / Wileńska Przetarg publiczny BZP 22/09/2020 30/09/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji budowy siedziby US oraz LUCS w Gorzowie Wlkp. wraz z ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego Inna informacja 22/09/2020 02/10/2020, godz. 13:00 lubuskie
Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dla budowy budynku Zapytanie ofertowe 21/09/2020 23/09/2020 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn." Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem Zapytanie ofertowe 21/09/2020 30/09/2020, godz. 09:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.