Ogłoszenia z województwa lubelskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego – w związku z COVID-19 Wynik 11/08/2022 - lubelskie
„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych, produktów farmaceutycznych, różnych produktów leczniczych, witamin, spirytusu, produktów leczniczych dla krwi (...), w podziale na 22 części. Przetarg publiczny BZP 11/08/2022 19/08/2022 lubelskie
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w miejsc. Kalinówka, gm. Głusk Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa warzyw do Zakładu Karnego we Włodawie Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i toaletowych Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Powiat Chełmski zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi powiatowej Przetarg publiczny BZP 11/08/2022 19/08/2022 lubelskie
Prace modernizacyjno – adaptacyjne w budynku Przychodni Specjalistycznej SPZOZ Świdnik, ul. B. Leśmiana 4 Wynik 11/08/2022 - lubelskie
BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUŁAWACH Korekta 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3 części zamówienia Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa oleju napędowego na lata 2022-2023 Przetarg publiczny BZP 11/08/2022 19/08/2022 lubelskie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Wynik 11/08/2022 - lubelskie
"Budowa instalacji nawadniania szkółki leśnej "Lutnia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Wykonanie usługi wywozu wód odciek. ze Skład. Odpad. w Rokitnie gm. Lubartów do Punktu Zlewn. Nieczyst. Ciekł. lub bezp. do Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w okresie od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r. Przetarg publiczny BZP 11/08/2022 26/08/2022 lubelskie
Dostawa nawozów dla RZD w Błoniu Topoli, w podziale na 3 części zamówienia Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Przebudowa drogi leśnej nr DL 1/04 w leśnictwie Grodysławice Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa odczynników laboratoryjnych Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa odczynników laboratoryjnych Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa odczynników laboratoryjnych Wynik 11/08/2022 - lubelskie
Dostawa odczynników laboratoryjnych Wynik 11/08/2022 - lubelskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.