Ogłoszenia z województwa lubelskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynku przy ul. Partyzantów 16 w Hrubieszowie Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach programu Laboratoria Przyszłości Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 20/05/2022 lubelskie
Wykonanie obsługi po 500 godz. lub 48 m-cach eksploatacji wraz z usuwaniem niesprawności na iskrownikach zabudowanych na silnikach samolotów DA-20 C1, Zlin 143 LSi, Zlin 242 L z podziałem na zadania Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 lubelskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki - Gmina Komarówka Podlaska Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Wykonanie od 4 do 9 operatów szacunkowych nieruchomości. Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 24/05/2022 lubelskie
Wyposażenie do budynku Gminnego Centrum Kultury i GBP oraz budynku byłej Organistówki w ramach projektu "Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska" Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeprowadzenie testu akceptacyjnego laboratoryjnego profilometru stykowego z oprzyrządowaniem Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 lubelskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-Gorajec poprzez poprawę jej systemu odwodnienia wraz z uzupełnieniem o elementy urządzeń BRD oraz oznakowania poziomego Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Budowa wodociągów na terenie Gminy Sawin Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Niedrzwica Duża Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 30/05/2022 lubelskie
Dostawa produktów leczniczych Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg na terenie Gminy Hrubieszów Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie wraz z rozbudową monitoringu. Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krupem Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 lubelskie
Budowa drogi gminnej 104539L, w miejscowości Staszyce i miejscowości Chylin gm. Wierzbica Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Wykonanie robót bud. polegających na modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej Auli z wymianą agregatu wody lodowej centrali obsługującej aulę w budynku Centrum Kongresowego, ul. Akademicka 15 Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 30/05/2022 lubelskie
Dostawa kruszywa drogowego dla potrzeb remontów dróg na terenie gminy Księżpol Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Wykonanie modernizacji i rozbudowy wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Cegielnianej 24 Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 03/06/2022 lubelskie
Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach wraz z rozbudową monitoringu. Wynik 13/05/2022 - lubelskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.