Ogłoszenia z województwa lubelskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
na dostawę stentów wieńcowych chromowo - kobaltowych hybrydowych uwalniających sirolimus oraz pokrytych pasywnie, cewników balonowych pół-podatnych pokrytych Paclitakselem.....w podziale na 9 części Korekta 13/05/2022 19/05/2022, godz. 12:00 lubelskie
Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem drogowych obiektów inżynierskich, położonych w granicach administracyjnych Gminy Lublin, pozostających w zarządzaniu ZDiM Korekta 13/05/2022 26/05/2022, godz. 10:30 lubelskie
Świadczenie usług sprzątania Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Dostawa fabrycznie nowych taśm przenośnikowych trudnopalnych z rdzeniem tekstylnym i okładkami gumowymi, przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny Korekta 13/05/2022 19/05/2022, godz. 11:00 lubelskie
Sukcesywne dostawy kruszyw naturalnych do budowy dróg leśnych na terenie nadleśnictw Chełm i Sobibór – powtórzenie Przetarg publiczny TED 13/05/2022 14/06/2022, godz. 10:00 lubelskie
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim Przetarg publiczny TED 13/05/2022 15/06/2022, godz. 11:00 lubelskie
RDW Chełm Remont drogi wojewódzkiej nr 844 na odcinku Kamień-Wołkowiany od km 11+400 do km 19+410 Przetarg publiczny TED 13/05/2022 26/05/2022, godz. 09:00 lubelskie
Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów kardiochirurgicznych i angiografii Przetarg publiczny TED 13/05/2022 15/06/2022, godz. 10:00 lubelskie
(Działanie 1.5., poz. 49) pn.: „Rewitalizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej 2DN600, w rejonie c. Felin KS2-F8` ul. Reymonta I etap i II etap Nr budżetu: M/00452/TCO/16.” Przetarg publiczny TED 13/05/2022 27/05/2022, godz. 10:00 lubelskie
Wykonanie kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budowli hydrotecznicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikających z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Hrubieszowie. Przetarg publiczny TED 13/05/2022 10/06/2022, godz. 09:00 lubelskie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków do programów lekowych Korekta 13/05/2022 18/05/2022, godz. 09:00 lubelskie
Sprzedaż i dostawa wyrobów radiodiagnostycznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Radiologicznej i Oddziału Chirurgii Naczyniowej z możliwością składania ofert częściowych Korekta 13/05/2022 24/05/2022, godz. 10:00 lubelskie
Koszenie traw i chwastów w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Puławach Wynik 13/05/2022 - lubelskie
OCZYSZCZANIE KONSTRUKCJI MOSTU STALOWEGO PRZEZ RZ. WISŁĘ W CIĄGU DW 874 W M. PUŁAWY Wynik 13/05/2022 - lubelskie
RDW w Hrubieszowie. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg administrowanych przez RDW w Hrubieszowie Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski w roku 2022 - przetarg III Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie ich przyjmowania, przemieszczania, doręczania i zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz usługi odbioru przesyłek do nadania (...) Korekta 13/05/2022 24/05/2022, godz. 10:00 lubelskie
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie Korekta 13/05/2022 17/05/2022, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa papieru do urządzeń drukujących Zapytanie ofertowe 13/05/2022 20/05/2022 lubelskie
Wynajem autokarów Zapytanie ofertowe 13/05/2022 18/05/2022, godz. 15:00 lubelskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.