Ogłoszenia z województwa lubelskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Usług Społecznych w miejscowości Wierzba, gmina Stary Zamość Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Dostawa samochodu typu VAN Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 lubelskie
Wykonanie izolacji ścian piwnic budynku stołówki Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Dostawa dwusensorowego gradiometru / magnetometru Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Przygotowanie i dostawa posiłków w ramach projektu pn. ,,Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice!” Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Podwyższenie ogrodzenia zewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Podwyższenie ogrodzenia zewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, wędlin drobiowych, tłuszczy zwierzęcych i mięsa drobiowego – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 WOG w zakresie pięciu części. Wynik 29/11/2021 - lubelskie
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO GRUPY E (CN2711 21 00) DLA GMINY JABŁONNA Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 08/12/2021 lubelskie
Przebudowa drogi gminnej nr 102201L w m. Kolonia Domaszewska od km 3+192,75 do km 3+942,75 odcinek długości 750 mb Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie”. Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby ZZO w Wólce Rokickiej Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 09/12/2021 lubelskie
Remont dróg asfaltem na terenie Gminy Chełm Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec w 2021 r. Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Dostawa fabrycznie nowego wózka widłowego Wynik 29/11/2021 - lubelskie
DZIAŁANIA Z ZAKRESU HODOWLI LASU , GRODZENIE ODNOWIONYCH POWIERZCHNI ORAZ WYKONANIE CIĘĆ PIELĘGNACYJNYCH W POLESKIM PARKU NARODOWYM W 2022 R. Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 08/12/2021 lubelskie
Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Kłoczew Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 14/12/2021 lubelskie
Budowa fragmentu ulicy Rynek w m. Dominów, gmina Głusk - etap 2 Wynik 29/11/2021 - lubelskie
Usługi zimowego utrzymania chodników Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 lubelskie
Budowa wymiennikowni cieplnych na potrzeby: budynku szkoły Zespołu Szkół Transportowo Komunikacyjnych, warsztatów Zespołu Szkół Transportowo Komunikacyjnych, Bursy Szkolnej nr 7........ Wynik 29/11/2021 - lubelskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.