Ogłoszenia z województwa lubelskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 7555 wyników.
Szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw Zapytanie ofertowe 07/08/2020 18/08/2020, godz. 10:00 lubelskie
Zakup oraz dostawa materiałów biurowych Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020, godz. 00:00 lubelskie
Dostawa urządzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla uczestników projektu pn. "Klub Seniora w Łukowie" - Termometr bezdotykowy 4 sztuki. Wynik 07/08/2020 - lubelskie
Dostawa urządzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dla uczestników projektu pn. "Klub Seniora w Łukowie" - Termometr bezdotykowy 4 sztuki. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 14/08/2020 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 28/MH/2020 z dnia 7 sierpnia 2020r. dotyczące zorganizowania wyjazdu edukacyjnego dla uczestników świetlicy socjoterapeutycznej w ramach projektu „Mój HORYZONT”. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RP/2020 z 7 sierpnia 2020 r. dotyczące realizacji usług przez psychologa, ekonomistę/prawnika, doradcę zawodowego podczas Rodzinnych Turnusów Wyjazdowych w ramach projektu „Rodzinna PRZYSTAŃ”. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/RP/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. dotyczące usługi transportu uczestników Rodzinnych Turnusów Wyjazdowych w ramach projektu „Rodzinna PRZYSTAŃ”. Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubelskie
opracowanie projektu wykonawczego na podstawie projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie budynku przy ul. Kresowej 24 (położonego na działkach nr 18/1; 18/2; 76/54; ARK.22; J.EWID.: 066401 Miasto Zamość) w Zamościu na potrzeby domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych (w tym niepełnosprawność ruchowa). Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubelskie
KO2/08/2020/9 dostawa wyposażenia żłobka Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubelskie
Dostawa fabrycznie nowych materiałów i części na potrzeby realizacji Projektu Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubelskie, Lubelski
Zakup i dostawa 5 szt. laptopów z zainstalowanym systemem MICROSOFT WINDOWS Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020, godz. 10:00 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/08/2020 Zapytanie ofertowe 07/08/2020 17/08/2020 lubelskie
„Przebudowa boiska sportowego w Mełgwi wraz z utworzeniem zaplecza sanitarno-szatniowego” Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Jastkowie w roku szkolnym 2020/2021 Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 13:00 lubelskie
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Janowice, gm. Mełgiew (działka nr ew. 195) Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 lubelskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dorohusk Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 11:00 lubelskie
”Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach” Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 lubelskie
Wykonanie kompletnej instalacji usuwającej siloksany z biogazu wraz z instalacją do osuszania biogazu i roczną usługą serwisową Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 20/08/2020, godz. 11:00 lubelskie
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia pomieszczeń w ramach projektu RPLU.13.01.00-06-0016/18-00 pn. Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce Przetarg publiczny BZP 07/08/2020 17/08/2020, godz. 11:00 lubelskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.