Ogłoszenia z województwa dolnośląskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wymiana częściowa murawy na płycie boiska Tarczyński Arena we Wrocławiu Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 dolnośląskie
Dostawy rękawic Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
„Zakup dla OSP Gwizdanów samochodu ratowniczo - gaśniczego” Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 dolnośląskie
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 25/05/2022 dolnośląskie
Dostawa pomocy dydaktycznych- dydaktyka elektronika dla potrzeb 11 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na dwa zadania . Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Zachowice. Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Remont drogi krajowej nr 35 na odcinku Mokrzeszów – Słotwina km 36+050 – 36+400, 36+900 – 38+400 i 39+900 – 40+400 Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 31/05/2022 dolnośląskie
Rozbudowę węzła ciepłowniczego w budynku Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 8-10 Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” z podziałem na 2 zadania Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Dostawa opatrunków specjalistycznych Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 03/06/2022 dolnośląskie
"Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Paszowice" Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 20/05/2022 dolnośląskie
Wymiana dźwigów w budynkach nr 20, 21 i 25 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu dla Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 20/05/2022 dolnośląskie
Część I Dostawa zestawów komputerowych typu ALL-IN-ONE Część II Dostawa komputerów przenośnych Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Koszenie poboczy dróg wojewódzkich nr 296, 297, 350, 351, 353, 357 i 382 w sezonie 2022 Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 25/05/2022 dolnośląskie
Wykonanie przebudowy i remontu 2 pomieszczeń sypialni w budynku Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Strzegomskiej 41 w Wałbrzychu Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 20/05/2022 dolnośląskie
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wądroże Wielkie Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do transportu i zbiórki odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 dolnośląskie
Zakup towarów i usług przez Gminę Głuszyca w ramach projektu „Cyfrowa Gmina.” Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Remont instalacji kanalizacji w budynku Starego Ratusza i Teatru Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i konferencyjnych dla uczestników seminarium pn. „Sytuacja uchodźców w Polsce” Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.