Ogłoszenia z województwa dolnośląskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonywanie usług przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z obszarów działania Prokuratur Rejonowych w: Kłodzku oraz Bystrzycy Kł. Przetarg publiczny BZP 29/06/2022 07/07/2022 dolnośląskie
Remont dachu świetlicy wiejskiej Przetarg publiczny BZP 29/06/2022 14/07/2022 dolnośląskie
,, Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont podłóg,, Przetarg publiczny BZP 29/06/2022 14/07/2022 dolnośląskie
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUD. MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Przetarg publiczny BZP 29/06/2022 14/07/2022 dolnośląskie
Remont drogi gminnej (Nr 104624D) w zakresie wymiany nawierzchni chodnika i istniejących zjazdów w miejscowości Grzybiany. Przetarg publiczny BZP 29/06/2022 14/07/2022 dolnośląskie
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Radwanice w roku szkolnym 2022/2023. Przetarg publiczny BZP 29/06/2022 08/07/2022 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych objętych zarządem Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – 3 zadania. Przetarg publiczny BZP 29/06/2022 14/07/2022 dolnośląskie
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI ŻYWIENIA NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU WE WROCŁAWIU Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 06/07/2022 dolnośląskie
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 08/07/2022 dolnośląskie
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)” Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 19/07/2022 dolnośląskie
Remont budynku warsztatów szkoleniowych - etap I Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (III postępowanie) Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 14/07/2022 dolnośląskie
Usługi zarządzania zasobami leśnymi na nieruchomościach wchodzących w skład mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 06/07/2022 dolnośląskie
Przebudowa dróg gminnych nr 119964 i 119958 wraz z przepustami i zjazdami w miejscowości Jaworek - Domaszków Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 13/07/2022 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja ul. Chałubińskiego” Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Realizacja usług szkoleniowych dla nauczycieli szkół objętych wsparciem w projekcie „Inwestycja w kwalifikacje”. Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Realizacja usług szkoleniowych dla nauczycieli szkół objętych wsparciem w projekcie „Inwestycja w kwalifikacje”. Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na cztery części zamówienia. Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 06/07/2022 dolnośląskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i jej zasilaniem, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej oraz drogi wewnętrznej Korekta 28/06/2022 14/07/2022, godz. 10:00 dolnośląskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.