Ogłoszenia z województwa dolnośląskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Realizacja usług szkoleniowych dla nauczycieli szkół objętych wsparciem w projekcie „Inwestycja w kwalifikacje”. Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania fragmentu budynku dawnej szkoły na strzelnicę sportową z zapleczem i infrastrukturą oraz modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach” Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
„Świadczenie usługi serwisu oprogramowania systemu KSAT2000i”. Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Usługa wykonania okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach D, E, M,N, J, K, C, L. Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 06/07/2022 dolnośląskie
Remont nawierzchni ul. Sokolej , ul. Leśnej (wew.), ul. Jastrzębiej i Legnickiej (wew.) w Lubinie Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 13/07/2022 dolnośląskie
Dostawa komory do naświetlań promieniami X Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Rewitalizacja Transgranicznego Mostu w Bardzie Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 13/07/2022 dolnośląskie
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Wojcieszyce i Rybnica Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 13/07/2022 dolnośląskie
Dostawy worków papierowych-wentylowych Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 08/07/2022 dolnośląskie
„Budowa przejść dla pieszych przy drogach powiatowych nr 1134D i 1136D w Wilczynie, realizowana w ramach przebudowy skrzyżowania” Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Remont lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – Zadania: „Przebudowa lokali mieszkalnych (nr 4,6,7,10) z wydzieleniem łazienek w budynku przy ul. Wojska Polskiego 66 w Oleśnicy”. Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 13/07/2022 dolnośląskie
Dostawa technicznych środków materiałowych w postaci farb, pędzli i mastyksów. Korekta 28/06/2022 06/07/2022, godz. 09:00 dolnośląskie
Ubezpieczenie mienia i działalności Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o. Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Dostawa automatycznego systemu parkingowego Wynik 28/06/2022 - dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Przebudowa drogi w m. Kłoda Górowska” oraz ,,Przebudowa drogi brukowej w m. Kłoda Górowska” Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 08/07/2022 dolnośląskie
Usługa prania w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy Zamówienie poniżej 130 tys. zł 28/06/2022 21/04/2022, godz. 12:00 dolnośląskie
Usługa utrzymania czystości i porządku pomieszczeń w związku z pomocą dla obywateli Ukrainy Zamówienie poniżej 130 tys. zł 28/06/2022 07/04/2022, godz. 12:00 dolnośląskie
Utrzymanie porządku i czystości budynku w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zamówienie poniżej 130 tys. zł 28/06/2022 05/04/2022, godz. 12:00 dolnośląskie
„Przebudowa oświetlenia na ulicy Bankowej i na Placu ks. Kardynała Wyszyńskiego w Jeleniej Górze” Przetarg publiczny BZP 28/06/2022 13/07/2022 dolnośląskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.