Ogłoszenia z województwa dolnośląskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Zakup i dostawa dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej fabrycznie nowego samochodu osobowego. Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 24/05/2022 dolnośląskie
Budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej w Miejskiej Strefie Inwestycyjnej w Głogowie przy linii kolejowej 273 (C-E 59) – I etap Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 30/05/2022 dolnośląskie
Rozbudowa budynku OSP we wsi Trzebień i zakup samochodu strażackiego (5) Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM Z MOŻLIWOŚCIĄ NEGOCJACJI NA DOSTAWY PIECZYWA W TYM PIECZYWA PÓŁCUKIERNICZEGO ORAZ PIECZYWA BEZGLUTENOWEGO Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Wymiana dylatacji czteromodułowej na dylatację palczastą - obiekt WA-19 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, jezdnia w kierunku Kudowy Zdrój, przyczółek od stronty Warszawy Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Wałbrzycha w rejonie osiedli: Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko i Lubiechów w ilości 2 657 punktów świetlnych Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 dolnośląskie
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej na terenie OHZ Michałów w roku gospodarczym 2022/2023” Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Dostawa chromatografu i spektrofluorymetru dla Wydziału Chemii wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 25/05/2022 dolnośląskie
Wykonywanie robót w branży hydraulicznej, związanych z usuwaniem awarii oraz, wykonywaniem napraw instalacji sanitarnych. Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
ŚWIADCZENIE USŁUGI CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA REALIZOWANEJ NA RZECZ WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ UZBROJONĄ FORMACJĘ OCHRONNĄ (SUFO) Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Oławie Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 23/05/2022 dolnośląskie
Przebudowa Drogi Powiatowej nr 1139D w m. Jędrzychówek w zakresie budowy chodnika Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 km 50+283 w m. Stary Śleszów, CPV 45.00.00.00-7 Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 20/05/2022 dolnośląskie
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
„UTWORZENIE INFRASTRUKTURY PRZEZNACZONEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W KŁODZKU, ZIĘBICACH I ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH”. Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 30/05/2022 dolnośląskie
Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
„Utrzymanie terenów zielonych oraz wykonanie nasadzeń roślin na terenie miasta Chojnowa w terminie do dnia 30.11.2022 r. – część II” Wynik 13/05/2022 - dolnośląskie
„Zagospodarowanie Skweru Skaczącej Gwiazdy przy ul. Na Szańcach, gen. J. Bema, ul. B. Prusa i ul. Świętokrzyskiej we Wrocławiu – Etap II” Przetarg publiczny BZP 13/05/2022 31/05/2022 dolnośląskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.