Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3049 wyników.
Przebudowa układu grzewczego c.w.u. z wymianą zbiorników w kotłowni SPZOZ w formule "zaprojektuj i wybuduj" Zapytanie ofertowe 26/05/2020 01/06/2020, godz. 09:00 opolskie
Dostawa sprzętu fotograficznego. Licytacja 26/05/2020 28/05/2020, godz. 08:57 opolskie
Dostawa, zabudowa i uruchomienie monitoringu Zapytanie ofertowe 26/05/2020 21/06/2020, godz. 12:00 opolskie
Remonty cząstkowe dróg gminnych Licytacja 26/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 opolskie
Budowa kotłowni gazowej Przetarg niepubliczny 26/05/2020 03/06/2020 opolskie
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i odzieży medycznej jednorazowego użytku Licytacja 26/05/2020 03/06/2020, godz. 08:45 opolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PŁYNU DO DEZYNFEKCJI RĄK DLA OSP Licytacja 26/05/2020 01/06/2020, godz. 09:00 opolskie
DOSTAWA PŁYNU DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI DLA OSP Licytacja 26/05/2020 01/06/2020, godz. 09:00 opolskie
Dostawa 190 sztuk oprogramowania do laptopów do zajęć na odległość w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych formach pieczy zastępczej w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020 opolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/B/OWES/2020 Zapytanie ofertowe 26/05/2020 03/06/2020 opolskie
Dostawa asortymentu do sterylizacją parą do Centralnej Sterylizatorni Brzeskiego Centrum Medycznego. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 opolskie
Dostawa fantomów na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 opolskie
„Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie gminy Zawadzkie” Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 10:00 opolskie
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 12:00 opolskie
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz odzieży medycznej jednorazowego użytku Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 08:45 opolskie
Świadczenie usług dostarczenia, migracji i administracji usługą chmurową Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 11:00 opolskie
Usługa polegająca na przygotowaniu biuletynu dot. konkursu Opolska Marka. Zlecenie obejmuje: wydrukowanie (1500 egzemplarzy), w tym wysyłkę do opolskich firm (1000 egzemplarzy) oraz dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu (500 egzemplarzy) w ramach projektu „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 11:00 opolskie
Opracowanie redakcyjne zawartości merytorycznej wraz z korektą, wykonaniem zdjęć, zaprojektowaniem graficznym, wydrukowaniem, dostawą: broszur, plakatów, ulotek, teczek, roll up Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 09:00 opolskie
Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 09:00 opolskie
Dostawa sprzętu fotograficznego. Licytacja 25/05/2020 27/05/2020, godz. 11:47 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.