Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 9279 wyników.
Budowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jełowa ul. Brzozowa dz. 165 k.m. 5 obręb Jełowa, 66, 67, 211/64, 500/61, 501/61 k.m.6 obręb Jełowa – II postępowanie Wynik 09/08/2022 - opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2023r.- Pakownia. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 09:49 opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże"w 2023r.- Filtry. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 09:36 opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych W cementowni "Górażdże" w 2023r.- Dozowanie mączki surowcowej do pieców. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 09:26 opolskie
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu dost. do 3,5 tony o napędzie elektrycznym, w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych" Wynik 09/08/2022 - opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych w 2023r.- Transport klinkieru od pieców nr 1 i nr2. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 09:19 opolskie
Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku poprzez remont bazy dydaktycznej i sportowej – zagospodarowanie terenu Przetarg publiczny BZP 09/08/2022 24/08/2022 opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże"w 2023 r.- Skład klinkieru. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 09:15 opolskie
"Sprzedaż i dostawa szczepionek przeciw grypie" Wstępne ogłoszenie 09/08/2022 - opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2023r.- Przemiał. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 09:07 opolskie
„Zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadami w Związku Międzygminnym Czysty Region” CZĘŚĆ I – „ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” Korekta 09/08/2022 - opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2023r.- Przygotowanie surowca. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 08:57 opolskie
Remont średni urządzeń produkcyjnych w cementowni "Górażdże" w 2023r.- Prace pozostałe na piecu nr 1 oraz piecu nr 2. Licytacja 09/08/2022 31/08/2022, godz. 08:44 opolskie
Dostawa artykułów żywnościowych Przetarg publiczny BZP 09/08/2022 18/08/2022 opolskie
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska. Przetarg publiczny BZP 09/08/2022 24/08/2022 opolskie
„Modernizacja nawierzchni dróg i chodników-Wykonanie nawierzchni (mikrodywanik) w ciągu drogi powiatowej nr 1640 O” Wynik 09/08/2022 - opolskie
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych oraz tabletów w ramach projektu grantowego – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Wynik 09/08/2022 - opolskie
Dostawa sprzętu i wyposażenia do rozwoju centralnego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Opolu Wynik 09/08/2022 - opolskie
„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Leśnica” – w formule zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie Korekta 09/08/2022 - opolskie
Świadczenie usług pralniczych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. Wynik 09/08/2022 - opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.