Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8587 wyników.
System nadzorowania SPP w Opolu wraz z obsługą serwisową parkometrów. Przetarg publiczny BZP 12/05/2022 20/05/2022 opolskie
Zakup wraz z dostawą preparatów do dezynfekcji, oczyszczania i nawilżania (z podziałem na 2 zadania). Przetarg publiczny BZP 12/05/2022 20/05/2022 opolskie
Remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w roku 2022. Przetarg publiczny BZP 12/05/2022 19/05/2022 opolskie
Dostawa mebli biurowych na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej. Wynik 12/05/2022 - opolskie
Budowa punktów oświetlenia ulicznego z infrastrukturą techniczną Wynik 12/05/2022 - opolskie
Rozbudowa edukacyjnego centrum symulacji procesów biznesowych, dostawa i uruchomienie wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz sprzętem teleinformatycznym na potrzeby Politechniki Opolskiej. Wynik 12/05/2022 - opolskie
Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj” Przetarg publiczny BZP 12/05/2022 19/05/2022 opolskie
Wymiana stolarki okiennej w pawilonie J i budynku administracji - II postępowanie. Przetarg publiczny BZP 12/05/2022 19/05/2022 opolskie
Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg, remontem chodników dróg kraj. na terenie GDDKiA O/Opole - 2 części ( Rejon Nysa , Rejon Opole) Wynik 12/05/2022 - opolskie
Modernizacja i remont dwóch posiadanych przez SP ZOZ w Głubczycach pomp ciepła marki Hidros model: LZT 72I oraz LZT92S Przetarg publiczny BZP 12/05/2022 24/05/2022 opolskie
Nadzór inwestorski na wszystkich branżach nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny świat czesko - polskiego pogranicza". Wynik 12/05/2022 - opolskie
Budowa drogi gminnej przy ul. Byczyńskiej w Gorzowie Śląskim Wynik 12/05/2022 - opolskie
Świadczenie obsługi eksploatacyjnej - gwarancyjnej i pogwarancyjnej kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych z podziałem na 4 zadania. Wynik 12/05/2022 - opolskie
Modernizacja i remont dwóch posiadanych przez SP ZOZ w Głubczycach pomp ciepła marki Hidros model: LZT 72I oraz LZT92S Wynik 12/05/2022 - opolskie
Zakup, dostawa i montaż wieży artroskopowej wraz z narzędziami dla potrzeb Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w ramach projektu: RPOP.10.01.01-16-0010/20-00. Przetarg publiczny BZP 12/05/2022 20/05/2022 opolskie
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Rzymkowice- Przechód Wynik 12/05/2022 - opolskie
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew Zapytanie ofertowe 12/05/2022 19/05/2022, godz. 09:00 opolskie
Likwidacja istniejących złóż biologicznych Zapytanie ofertowe 12/05/2022 20/05/2022, godz. 12:00 opolskie
Pomoc neurologopedyczna Zapytanie ofertowe 12/05/2022 31/05/2022, godz. 15:00 opolskie
Budowa i modernizacja sieci cieplnych Przetarg niepubliczny 12/05/2022 25/05/2022 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.