Ogłoszenia z województwa opolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3048 wyników.
Dostawa opakowań na dowody rzeczowe. Licytacja 26/06/2020 30/06/2020, godz. 08:28 opolskie
Poradnictwo socjalne dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc Zapytanie ofertowe 26/06/2020 30/06/2020, godz. 11:30 opolskie
Dostawa ziemniaków Zapytanie ofertowe 26/06/2020 30/06/2020, godz. 09:00 opolskie
DOSTAWA RĘKAWICZEK NITRYLOWYCH BEZPUDROWYCH Licytacja 26/06/2020 30/06/2020, godz. 15:00 opolskie
Łącza asymetryczne w technologii xDSL o przepływ. do 10/1 Mbps Licytacja 26/06/2020 06/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Łącze symetryczne o przepływności 10/10 Mbps Licytacja 26/06/2020 06/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Łącza asymetryczne w technologii xDSL o przepływ. do 10/1 Mbps Licytacja 26/06/2020 06/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Łącze asymetryczne w technologii światłowodowej o przepływ. do 1 Gbps Licytacja 26/06/2020 06/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Łącza symetryczne o przepływności 2/2 Mbps Licytacja 26/06/2020 06/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Łącza asymetryczne w technologii xDSL o przepływ. do 10/1 Mbps Licytacja 26/06/2020 06/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag Zapytanie ofertowe 26/06/2020 03/07/2020, godz. 15:00 opolskie
Budowa drogi transportu rolnego Zapytanie ofertowe 26/06/2020 03/07/2020, godz. 15:00 opolskie
Sukcesywna dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych dla OCRG. Zapytanie ofertowe 26/06/2020 03/07/2020 opolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPOP.02.01.04-16-0001/18 dotyczące Rozbudowa i przebudowa budynku leczniczo-rehabilitacyjnego dzieci z porażeniem mózgowym w Opolu wraz z budową elementów infrastruktury technicznej (urządzenia budowlane) i zagospodarowaniem terenu. Zapytanie ofertowe 26/06/2020 13/07/2020 opolskie
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Turawa, Rzędów oraz Kadłub Turawski (z podziałem na trzy części) Przetarg publiczny BZP 26/06/2020 13/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim Przetarg publiczny BZP 26/06/2020 31/07/2020, godz. 12:00 opolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim Przetarg publiczny BZP 26/06/2020 28/07/2020, godz. 12:00 opolskie
Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Przetarg publiczny BZP 26/06/2020 13/07/2020, godz. 09:00 opolskie
Modernizacja oddział Rehabilitacji neurologicznej III piętro Przetarg publiczny BZP 26/06/2020 10/07/2020, godz. 10:00 opolskie
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - Obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego – Etap II Przetarg publiczny BZP 26/06/2020 13/07/2020, godz. 11:00 opolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.