Ogłoszenia z województwa małopolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, płynu do irygacji oraz płynów infuzyjnych Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Modernizacja dróg na terenie Gminy Dobczyce Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Dostawa tapczanów dla potrzeb Domu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektów mostowych w km 1+959 i 2+071 drogi powiatowej nr 1568 K Łęka - Koniuszowa - Mogilno wraz z dojazdami Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 08/12/2021 małopolskie
Projekt techniczny modernizacji budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Czernichowie Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy przepustu w postaci obiektu mostowego w km 6+840 drogi powiatowej nr 1558 K Tabaszowa – Witowice Dolne wraz z dojazdami Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Odbudowa drogi gminnej Tylmanowa - Polanki 363974K w miejscowości Tylmanowa w km 0+340 - 0+430 oraz przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 363887K w miejscowości Ochotnica Dolna w km 2+870 Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 15/12/2021 małopolskie
Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej - Stadniki pod las – Sołectwo Stadniki Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Wykonanie robót budowlanych i dostaw w ramach projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce” dofinansowanego z RPOWM na lata 2014-2020 Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Świadczenie usługi badania sprawozdań finansowych Województwa Małopolskiego za rok 2021 i 2022. Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Termomodernizacja budynku OSP Zalas Wynik 29/11/2021 - małopolskie
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY OLESNO Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Likwidacja barier w poruszaniu się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lisiej Górze - wymiana dźwigu osobowego Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Utrzymanie i konserwacja zieleni urządzonej na terenie Miasta Wieliczka Wynik 29/11/2021 - małopolskie
Wyłonienie Wykonawcy podobnych robót budowlanych dla etapu II (spichlerz) rewitalizacji Parku Duchackiego w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Wstępne ogłoszenie 29/11/2021 - małopolskie
Sprzątanie pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wynik 29/11/2021 - małopolskie
ZAKUP OPROGRAMOWANIA I LICENCJI WRAZ Z WDROŻENIEM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE GEODEZJI I KARTOGRAFII W POWIECIE MYŚLENICKIM Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 małopolskie
„Budowa budynku wielofunkcyjnego z częścią remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szpitarach - zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.” Wynik 29/11/2021 - małopolskie
dostawa i montaż elementów eksploatacyjnych do badań mikroskopowych Wynik 29/11/2021 - małopolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.