Ogłoszenia z województwa małopolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie robót murarskich w budynku Zapytanie ofertowe 02/06/2020 16/06/2020, godz. 15:00 małopolskie
Przebudowa drogi Zapytanie ofertowe 02/06/2020 16/06/2020, godz. 15:00 małopolskie
Modernizacja dróg gminnych prowadzących do gruntów rolnych Zapytanie ofertowe 02/06/2020 08/06/2020, godz. 00:00 małopolskie
Rozbiórka fragmentów murów oporowych, położenie kostki brukowej Zapytanie ofertowe 02/06/2020 05/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg gminnych Zapytanie ofertowe 02/06/2020 09/06/2020, godz. 14:30 małopolskie
Wykonanie i montaż przedmiotów edukacyjnych. Zapytanie ofertowe 02/06/2020 09/06/2020, godz. 08:00 małopolskie
Sporządzanie projektu zmiany części tekstowej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zapytanie ofertowe 02/06/2020 08/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
Wynajem środka transportu wraz z kierowcą do przewozu uczestników Zapytanie ofertowe 02/06/2020 05/06/2020, godz. 12:00 małopolskie
Wizyjny system kontroli Zapytanie ofertowe 02/06/2020 05/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
Dokumentacja kosztorysowa - rozbudowa wodociągów i kanalizacji Zapytanie ofertowe 02/06/2020 10/06/2020, godz. 00:00 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej Zapytanie ofertowe 02/06/2020 08/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
Usługi serwisu pojazdów służbowych Zapytanie ofertowe 01/06/2020 05/06/2020, godz. 10:00 Miasto Kraków
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działek nr 54/1 i 54/2 w Kochanowie dla celów sportu i rekreacji Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 16/06/2020, godz. 09:00 małopolskie
Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego – II postępowanie Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 16/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków Nowa Wieś” Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 09/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
modernizację budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – II etap - uzupełnienie rolet zewnętrznych. Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 09/06/2020, godz. 12:00 małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kalinowska Gmina Sułoszowa Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 16/06/2020, godz. 11:00 małopolskie
Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 10/06/2020, godz. 09:00 małopolskie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2020-2021 Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 22/06/2020, godz. 11:00 małopolskie
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie Ogródka Jordanowskiego na dz. nr 1465 i 1471 obr. 0001 Brzesko. Przetarg publiczny BZP 01/06/2020 19/06/2020, godz. 09:00 małopolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.