Ogłoszenia z województwa małopolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na odbiorze i przewozie własnym transportem Wykonawcy zwłok i szczątków ludzkich ze wskazanych jednostek Szpitala Uniwersyteckiego do pomieszczeń chłodniczych (DFP.271.10.2020.SP) Przetarg publiczny BZP 19/02/2020 27/02/2020, godz. 10:30 małopolskie
USŁUGA CATERINGOWA Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020, godz. 00:00 Miasto Kraków
Zakup spektrometru FTIR z przystawką do pomiarów osłabionego całkowitego odbicia ATR z monolitycznym kryształem diamentowym oraz z przystawką transmisyjną. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Katedra Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska, w ramach realizacji projektu pn. „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe 19/02/2020 26/02/2020 małopolskie
Drobny sprzęt laboratoryjny – wymrażacz z naczyniem Dewara oraz elementy zestawu z pompą - zapytanie ofertowe 200219_52 Zapytanie ofertowe 19/02/2020 26/02/2020 małopolskie
Wykonanie materiałów reklamowych niezbędnych do promocji oferty podczas targów. Zapytanie ofertowe 19/02/2020 26/02/2020 małopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M02SZ.02.CNS dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych” Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Game Design: Statystyka i komputerowa analiza danych Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
Świadczenie indywidualnych usług psychologicznych dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 18 r. ż. Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
Realizacja kampanii medialnej o rowerowym „Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr” oraz walorach pogranicza polsko-słowackiego, przez którego tereny prowadzi trasa Szlaku Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
Streetworking - świadczenie usług wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 18 r. ż. Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
Wykonanie prac konserwatorskich dekoracji malarskich (XIX w.) w pomieszczeniach budynku dawnego Ratusza i Sądu Grodzkiego przy Rynku 2 w Jordanowie – ETAP II” Przetarg publiczny BZP 19/02/2020 05/03/2020, godz. 11:00 małopolskie
Usługi pielęgnacji oraz wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji inwestycji – Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu Przetarg publiczny BZP 19/02/2020 27/02/2020, godz. 13:00 małopolskie
Organizacji eventu sportowego – biegu na dystansie 5 km i dla 500 pełnoletnich uczestników Zapytanie ofertowe 19/02/2020 28/02/2020, godz. 15:00 Miasto Kraków
WYNAJEM SALI w Krakowie Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020, godz. 12:00 Miasto Kraków
Moduł obsługi konta użytkownika dla systemu informatycznego do świadczenia pakietowych usług prawnych Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M02ZO06.AST dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Spawacz metodą TIG” w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa młodych Subregionu Tarnowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-12-0010/17-00. Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
Przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego Zapytanie ofertowe 19/02/2020 27/02/2020 małopolskie
Zakup systemu informatycznego Zapytanie ofertowe 19/02/2020 23/03/2020 małopolskie
Zamówienie nr 62/2020 Zapytanie ofertowe 19/02/2020 23/03/2020 małopolskie
"Rozbudowa oświetlenia ulicznego Chechło ul. Pustynna” Licytacja 19/02/2020 27/02/2020, godz. 10:00 małopolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.