Ogłoszenia z województwa małopolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach od 03.01.2022r do 30.12.2022r Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw przy ul. Bitwy nad Bzurą, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Olkuskiego Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Ochrona obiektów, osób i mienia w budynkach: Prokuratury Regionalnej w Krakowie Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 01/02/2022 małopolskie
Włonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach rewitalizacji i modernizacji Parku Aleksandry w Krakowie – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Wynik 19/01/2022 - małopolskie
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w ramach modernizacji alejek w Parku Skalskiego w Krakowie – etap 2, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa ogródka jordanowskiego na os. Słonecznym”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego na os. Albertyńskim 13, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera obliczeniowego dla MCB UJ w Krakowie Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowej i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przebudowy nawierzchni boiska do koszykówki przy ul. Ojcowskiej w Krakowie, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Świadczenie usług polegających na wykonaniu badań lekarskich, konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych na potrzeby orzecznictwa z zakresu medycyny pracy Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 26/01/2022 małopolskie
Zakup i sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego Nr 8 w Kętach od 03.01.2022r do 30.12.2022r Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Dostawa masy asfaltowej na potrzeby Gminy Chełmiec na 2022 Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 31/01/2022 małopolskie
Przebudowa drogi gminnej Zagrody – Łężce Zachodnie w Smęgorzowie Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Świadczenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej z Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu przeładunkowego w 2022 roku Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Budowa kancelarii podwójnej dla leśnictw Bór i Gorce oraz adaptacja części budynku gospodarczego na kancelarię leśnictwa Stańcowa Wynik 19/01/2022 - małopolskie
„Dostawa 667 ton spoiwa mineralno-cementowego” Wynik 19/01/2022 - małopolskie
Wykonanie przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe Przetarg niepubliczny 19/01/2022 01/02/2022, godz. 10:00 małopolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.