Ogłoszenia z województwa dolnośląskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Dostawa 40 szt. źródeł światła dla Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 dedykowanych dla opraw zamontowanych na 4 masztach oświetleniowych oraz na krawędzi konstrukcji zadaszenia trybuny zachodniej od strony płyty Stadionu i toru żużlowego Zapytanie ofertowe 22/02/2024 28/02/2024, godz. 15:17 dolnośląskie
Zakup wraz z dostawą wycieraczek gumowych ażurowych z najazdem, wycieraczek gumowych, ażurowych o strukturze pierścieniowej, wycieraczek polipropylenowych czyszczących na podkładzie gumowym oraz zakup wraz z dostawa i montażem wycieraczek aluminiowych, systemowych dla AWL. Zapytanie ofertowe 22/02/2024 27/02/2024, godz. 09:00 dolnośląskie
Usługa wykonania statuetek i pucharów Zapytanie ofertowe 22/02/2024 29/02/2024, godz. 10:00 dolnośląskie
dostawy mięsa, drobiu i wędlin Wynik 22/02/2024 - mazowieckie, dolnośląskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Polanica-Zdrój oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wynik 22/02/2024 - dolnośląskie
Dostawa materiałów medycznych dla oddziału AiIT i innych oddziałów szpitalnych Przetarg publiczny TED 22/02/2024 28/03/2024, godz. 08:00 dolnośląskie
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, w tym dla gminnych jednostek organizacyjnych i spółek (II) Wynik 22/02/2024 - dolnośląskie
„Kompleksowa obsługa szaletów publicznych oraz utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej toalet samoobsługowych położonych na terenach zieleni miejskiej Wrocławia z podziałem na dwa zadania." Przetarg publiczny TED 22/02/2024 12/03/2024, godz. 12:00 dolnośląskie
Dostawa części szybkozużywających się dla maszyn Siemens IRV do sortowania przesyłek listowych - pasy napędowe i transportowe Przetarg publiczny TED 22/02/2024 22/03/2024, godz. 11:00 mazowieckie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Polanica-Zdrój oraz prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Wynik 22/02/2024 - dolnośląskie
Dostawa części szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych dla 8 maszyn Siemens IRV 3000 do sortowania przesyłek listowych. Wynik 22/02/2024 - mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie
„Kompleksowa konserwacja parków i zieleńców na terenie Gminy Wrocław” Przetarg publiczny TED 22/02/2024 08/03/2024, godz. 12:00 dolnośląskie
Dostawa wyposażenia w ramach projektu pt. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” Projekt jest realizowany Programu „Kultura” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Przetarg publiczny TED 22/02/2024 09/03/2024, godz. 15:00 dolnośląskie
Zarządzanie i nadzór nad realizacją zamierzenia inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu” Wynik 22/02/2024 - dolnośląskie
Przegląd techniczny sprzętu analitycznego na wyposażeniu Banku komórekkrwiotwórczych, Zakładu Patomorfologii oraz pracowni laboratoryjnych w 21 pakietach różnych producentów w okresie 24 miesięcy Przetarg publiczny TED 22/02/2024 25/03/2024, godz. 11:00 dolnośląskie
Wykonanie projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa budynku dla Sądu Rejonowego w Oławie przy ul. Opolskiej, działka nr 7/3 AM-110 Przetarg publiczny TED 22/02/2024 29/02/2024 dolnośląskie
Dostawa urządzeń drukujących i skanerów, znak postępowania CUI-ZZ.3201.2.2024 Przetarg publiczny TED 22/02/2024 26/03/2024, godz. 11:00 dolnośląskie
Świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich Przetarg publiczny TED 22/02/2024 15/03/2024, godz. 12:00 dolnośląskie
„Kompleksowa konserwacji zieleni przyulicznej we Wrocławiu” Przetarg publiczny TED 22/02/2024 08/03/2024, godz. 12:00 dolnośląskie
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO - ZAMÓWIENIE I - 2024 Przetarg publiczny TED 22/02/2024 28/03/2024, godz. 14:00 dolnośląskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.