Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 315 wyników.
Wykonanie renowacji akt stanu cywilnego: wykonanie opraw introligatorskich Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 03/08/2020 06/08/2020, godz. 12:00 Miasto Łódź
Nowa usługa introligatorska oprawy i naprawy roczników czasopism wraz z transportem Licytacja 03/08/2020 18/08/2020, godz. 09:00 Miasto Wrocław
Promocja Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow Przetarg publiczny BZP 03/08/2020 11/08/2020, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
„Prace serwisowe i kontrola metrologiczna systemów monitoringu emisji spalin w PGE Energia Ciepła S.A. oddział Kraków oraz Kogeneracja S.A.” Przetarg publiczny TED 03/08/2020 04/09/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Licytacja 31/07/2020 10/08/2020, godz. 09:45 kujawsko-pomorskie
Organizacja wydarzania polegającego na wyposażeniu technicznym, realizacji tego wydarzenia na żywo produkcji i emisji wizytówek filmowych oraz pozostałych elementów Zapytanie ofertowe 31/07/2020 03/08/2020, godz. 08:00 Miasto Warszawa
Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP ABC z multipleksu pierwszego (MUX-1) przez okres 48 miesięcy. Wynik 31/07/2020 - mazowieckie
Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” Wynik 31/07/2020 - Polska
Sprawowanie nadzorów branżowych nad realizacją zadania: Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla: Części nr 1 – Nawra- Kończewice- Chełmża- Zalesie- Kiełbasin- Mlewo- Mlewiec- Srebrniki- Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554; Części nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657; Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273. Przetarg publiczny BZP 31/07/2020 10/08/2020, godz. 09:45 kujawsko-pomorskie
Nadzór branży kanalizacyjnej nad zadaniem: „Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz” Licytacja 30/07/2020 07/08/2020, godz. 09:45 kujawsko-pomorskie
Nadzór branży kanalizacyjnej nad zadaniem: „Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodczu do istniejącego odcinka w granicach administracyjnych Miasta Chodecz Przetarg publiczny BZP 30/07/2020 07/08/2020, godz. 09:45 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego oraz audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynków mieszkalnych: ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16 w Zawierciu w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Zawiercie – ul. Zegadłowicza 14, ul. Skłodowskiej 11, ul. Szeroka 16” w ramach działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałanie POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wynik 30/07/2020 - Polska
Zapewnienie czasu antenowego w stacjach telewizji lokalnych w celu emisji spotów reklamowych Zapytanie ofertowe 29/07/2020 05/08/2020, godz. 00:00 Miasto Wrocław
Utworzenie portalu do publikacji zdigitalizowanych zbiorów oraz zakup oprogramowania lokalnej biblioteki cyfrowej w ramach projektu Licytacja 29/07/2020 01/09/2020, godz. 09:00 śląskie
Utworzenie portalu do publikacji zdigitalizowanych zbiorów oraz zakup oprogramowania lokalnej biblioteki cyfrowej. Przetarg publiczny TED 29/07/2020 01/09/2020, godz. 07:00 śląskie
Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza z instalacji zlokalizowanych w GOŚ ŁAM” z podziałem na części: PAKIET A: Pomiary okresowe stężeń i emisji zanieczyszczeń do powietrza emitowanych z Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek (ITPO) , PAKIET B: Pomiary okresowe stężeń i emisji zanieczyszczeń do powietrza emitowanych z Elektrociepłowni i Kotłowni. Wynik 29/07/2020 - Polska
Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej lokalnej i internecie wraz z insertami Przetarg publiczny BZP 28/07/2020 12/08/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji – tura IX Przetarg publiczny TED 27/07/2020 27/08/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej. Inna informacja 27/07/2020 11/08/2020, godz. 08:00 podkarpackie
Dostosowanie do konkluzji BAT monitoringu emisji do powietrza dla emitorów w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Rybnik Wynik 27/07/2020 - mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.