Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 329 wyników.
30/ZP/2020 - Wykonanie usług introligatorskich – oprawy materiałów bibliotecznych dla Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 09:00 łódzkie
Usługi poligraficzne polegające na: powielaniu, fotokopiowaniu, pracach introligatorskich oraz wykańczalniczych świadczonych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Wynik 29/05/2020 - Polska
Przygotowanie do publikacji cyklu 13 filmów Zapytanie ofertowe 28/05/2020 08/06/2020, godz. 00:00 Miasto Szczecin
Usługa korekty językowej 4 publikacji w języku angielskim opracowanych w ramach projektu RUINS CE 902 współfinansowanego z Programu INTERREG CENTRAL EUROPE Przetarg publiczny BZP 28/05/2020 05/06/2020, godz. 12:00 lubelskie
Przygotow. i organizacja zintegrowanej i dopasow. do wszystk.kanałów (prasa, radio, telewizja, sieć Internet) kampanii inform.-eduk., skierow. do przedsiębiorców, których mogły dotknąć skutki epidemii COVID-19 Inna informacja 28/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Emisja i dosył sygnałów dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. Przetarg publiczny TED 28/05/2020 30/06/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Przygotow. i organizacja zintegrowanej i dopasow. do wszystk. kanałów (prasa, radio, telewizja, sieć Internet) kampanii inform.-eduk., skierow. do przedsiębiorców, których mogły dotknąć skutki epidemii COVID-19 Inna informacja 27/05/2020 02/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Publikacja ogłoszeń Zapytanie ofertowe 26/05/2020 10/06/2020 Polska
Wykonanie publikacji Zapytanie ofertowe 26/05/2020 20/06/2020 lubuskie
Przygotowanie redakcyjne oraz publikacja materiałów promujących Zapytanie ofertowe 26/05/2020 01/06/2020, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Zarzadzanie projektem pn. "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii", realizowanym w partnerstwie Licytacja 25/05/2020 02/06/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
ŚWIADCZENIE USŁUG EMISJI PROGRAMU RADIOWEGO UKF-FM Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 02/06/2020, godz. 10:00 opolskie
Zarzadzanie projektem pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii”, realizowanym w partnerstwie. Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 02/06/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Zakup emisji spotu radiowego w związku z kampanią informacyjno-edukacyjną Państwowej Inspekcji Pracy „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” Inna informacja 25/05/2020 08/06/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Produkcja i emisja filmu Zapytanie ofertowe 21/05/2020 27/05/2020 warmińsko-mazurskie
Usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym (emisja i sprzedaż akcji) oraz wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect Zapytanie ofertowe 21/05/2020 04/06/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Będzin przy ulicy: Modrzejowskiej 15,  Modrzejowskiej 42, Modrzejowskiej 46, Modrzejowskiej 91” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Przetarg publiczny BZP 20/05/2020 02/06/2020, godz. 09:00 śląskie
Przygotow. i organizacja zintegrowanej i dopasow. do wszystk. kanałów (prasa, radio, telewizja, sieć Internet) kampanii inform. -eduk., skierow. do przedsiębiorców, których mogły dotknąć skutki epidemii COVID-19 Inna informacja 20/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Usługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków Licytacja 19/05/2020 29/05/2020, godz. 11:00 Miasto Łódź
Usługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje beletrystyczne w formie ebooków, audiobooków i synchrobooków dla Uniwersytetu Łódzkiego. Przetarg publiczny BZP 19/05/2020 29/05/2020, godz. 11:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.