Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 303 wyników.
Opracowanie i publikacja artykułów w prasie specjalistycznej w związku z prowadzoną kampanią prewencyjno-kontrolną „Dobry przepis na bezpieczeństwo” – drugie postępowanie Wynik 16/03/2020 - mazowieckie
Dotyczy wyboru podmiotu, który przygotuje publikacje i opublikuje treści w czasopismach naukowo branżowych Zapytanie ofertowe 16/03/2020 25/03/2020 małopolskie
wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” Przetarg publiczny BZP 13/03/2020 23/03/2020, godz. 11:30 zachodniopomorskie
wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” Licytacja 13/03/2020 23/03/2020, godz. 11:30 Miasto Szczecin
Publikacja i przygotowanie techniczne (skład graficzny) artykułu Zapytanie ofertowe 12/03/2020 12/03/2020 Miasto Poznań
Wydanie Biuletynu Informacyjnego WUP w Katowicach wraz z e-publikacją Przetarg publiczny BZP 12/03/2020 23/03/2020, godz. 11:00 śląskie
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, w podziale na części, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” Przetarg publiczny BZP 12/03/2020 24/03/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Artykuły w prasie regionalnej na potrzeby realizacji projektu „Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wynik 11/03/2020 - Polska
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Al. Jana Pawła II w gm. Radzymin do granicy z gm. Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego): Część nr 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 Al. Jana Pawła II w Radzyminie oraz drogi krajowej nr 8, na terenie gminy Radzymin, polegająca na budowie drogi dla rowerów, chodnika, zatok autobusowych i odwodnienia oraz przebudowie infrastruktury technicznej” Przetarg publiczny BZP 11/03/2020 19/03/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Najem powierzchni reklamowej na nośniku outdoorowym typu słup reklamowy we Wrocławiu na potrzeby promowania wydarzeń kulturalnych Narodowego Forum Muzyki. Wynik 10/03/2020 - Polska
Usługi emisji programów radiowych w systemie DAB+ Przetarg publiczny TED 10/03/2020 20/04/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Usługa publikacji ogłoszeń w prasie z podziałem na 2 części. Wynik 10/03/2020 - Polska
Wybór wykonawców redakcji językowej i korekty publikacji Licytacja 09/03/2020 17/03/2020, godz. 11:00 Polska
Publikacja jednostronicowej reklamy prasowej Zapytanie ofertowe 09/03/2020 18/03/2020 wielkopolskie
Świadczenie usługi sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych, dotyczących konkursów na stanowiska dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury, dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w płatnej prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym w 2020 roku w ramach Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Wynik 09/03/2020 - Polska
„Prace serwisowe i kontrola metrologiczna systemów monitoringu emisji spalin w PGE Toruń S.A., Kogeneracja S.A. oraz oddziałach PGE Energia Ciepła S.A.” Przetarg publiczny TED 09/03/2020 10/04/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w tym konsultacje eksperckie oraz dostęp do gotowej bazy zawierającej publikacje dotyczące IT Przetarg publiczny TED 09/03/2020 10/04/2020, godz. 07:00 mazowieckie
PRODUKCJA I EMISJE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Zapytanie ofertowe 06/03/2020 09/03/2020, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Świadczenie usług emisji programu radiowego UKF-FM Przetarg publiczny TED 06/03/2020 08/04/2020, godz. 10:00 opolskie
Usługa przeprowadzenia działań promocyjnych obejmujących różnego rodzaju publikacje merytoryczne oraz reklamę w czasopiśmie branżowym oraz na portalu powiązanym czasopismem. Przetarg publiczny BZP 06/03/2020 17/03/2020, godz. 12:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.