Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3048 wyników.
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/01/2020 24/01/2020, godz. 11:00 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i operatu wodnoprawnego: Rozbudowa i modernizacja SUW Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie Programu Funkcjonalno-użytkowego: Ścieżki pieszo-rowerowej Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 12:00 opolskie
Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu obejmującej drogi publiczne Zapytanie ofertowe 20/01/2020 30/01/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Zapytanie ofertowe 20/01/2020 24/01/2020, godz. 11:00 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Budowa sieci wodociągowej Zapytanie ofertowe 17/01/2020 23/01/2020, godz. 11:00 świętokrzyskie
Wykonanie projektów budowlano wykonawczych i robót budowlanych Przetarg niepubliczny 17/01/2020 27/01/2020, godz. 08:00 mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych traktów pieszych i pieszo-rowerowych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania: Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 27/01/2020, godz. 09:45 warmińsko-mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na zasilenie w energię elektryczną kompleksu działek Przetarg niepubliczny 17/01/2020 31/01/2020, godz. 14:00 zachodniopomorskie
Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej Zapytanie ofertowe 17/01/2020 24/01/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie projektu budowlanego Rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami - 3 zadania Zapytanie ofertowe 17/01/2020 29/01/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz budową chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejścia dla pieszych przez DK81 Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 30/01/2020, godz. 11:00 śląskie
Opracowanie wielobranżowego koreferatu kontrolno-weryfikującego dla dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnego portu lotniczego wraz ze strażnicą wojskowej straży pożarnej” Zapytanie ofertowe 17/01/2020 03/02/2020, godz. 00:00 pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw Zapytanie ofertowe 17/01/2020 24/01/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 2145K od skrzyżowania z drogą krajową DK7 do Składu Niedźwiedź” Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 28/01/2020, godz. 10:00 małopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+870,00 do km 3+300,00 wraz z remontem obiektu mostowego w km od 2+910,00 do km 3+199,00 w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski. Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 28/01/2020, godz. 09:00 małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 67,711 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Zwierzynieckiej i Piłsudskiego w Skierniewicach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Piłsudskiego i Zwierzynieckiej” Wynik 17/01/2020 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 2217/2, 2218/16, 2265/1, 2470 /obręb Krynica-Zdrój/, km 0+000 – 0+760 w Krynicy-Zdroju Wynik 17/01/2020 - Polska
Wykonanie zabudowy prototypowej instalacji sensorów oraz jednostki sterującej na autobusie miejskim oraz wykonanie pomiarów na potrzeby stworzenia modelu dynamicznego pojazdu w ramach projektu pt. "Innowacyjny system wsparcia kierowcy autobusu miejskiego umożliwiający autonomiczne wykonywanie wybranych manewrów w obrębie zajezdni w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące głębokie sieci neuronowe do analizy danych z sensorów Zapytanie ofertowe 17/01/2020 24/01/2020 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę przewodu wodociągowego w al. Wilanowskiej Dn 250 mm L ca 495 m wraz z przyłączami na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Przetarg publiczny TED 17/01/2020 24/02/2020, godz. 08:45 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.