Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu - ogłoszenia

projekt drogi, projekty mostów, projekty kładek, projekt organizacji ruchu, projektowanie kanalizacji, projekt sieci wodociągowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3199 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania, pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 20/04/2020, godz. 00:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 14/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Projekt przebudowy napowietrznych linii energetycznych na linie kablowe wraz z oświetleniem ulicznym. Zapytanie ofertowe 06/04/2020 24/04/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Projekt remontów obiektów mostowych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 17/04/2020 śląskie
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ciągu pieszego i rowerowego oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 07/04/2020 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Przetarg niepubliczny 06/04/2020 22/04/2020, godz. 10:00 łódzkie
Opracowanie dokumentacji i realizacja inwestycji polegającej na doświetleniu przejścia dla pieszych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 10/04/2020, godz. 15:00 Miasto Poznań
Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia drogi powiatowej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Projekt i budowa stacji elektroenergetycznej Przetarg niepubliczny 06/04/2020 27/04/2020, godz. 00:00 wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu Zapytanie ofertowe 03/04/2020 10/04/2020, godz. 16:00 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków Licytacja 03/04/2020 16/04/2020, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1428K Bochnia (ul. Brzeska, ul. Krzeczowska) – Niedzieliska wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2110K oraz budową ścieżki rowerowej od ul. Karolina do skrzyżowania z DP nr 1424K w miejscowości Bochnia”. Przetarg publiczny BZP 03/04/2020 16/04/2020, godz. 08:00 małopolskie
Remont wiaduktu drogowego - zaprojektuj i wykonaj Zapytanie ofertowe 03/04/2020 22/04/2020, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi - 2 zadania Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi Opracowanie dokumentacji budowy łącznika Zapytanie ofertowe 03/04/2020 15/04/2020, godz. 09:30 wielkopolskie
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie przyłącza gazu do świetlicy wiejskiej Licytacja 03/04/2020 17/04/2020, godz. 10:00 opolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci do 7 budynków Licytacja 03/04/2020 06/05/2020, godz. 13:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Licytacja 03/04/2020 10/04/2020, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przebudowy odcinka drogi wraz z pętlą autobusową Licytacja 03/04/2020 24/04/2020, godz. 10:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.