Pielęgnacja terenów zielonych - ogłoszenia

ogrodnictwo, leśnictwo, wycinka drzew, sadzenie drzew, koszenie trawy, utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja ogrodów, utrzymanie terenów zieleni, przetargi wycinki drzew, przetargi na wycinanie drzew, wycinka drzew i krzewów, zieleń, utrzymanie zieleni, zlecenia alpinistyczne, prace alpinistyczne, zlecenia wycinki

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5213 wyników.
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września oraz innych terenach należących do Gminy Września Wynik 27/05/2020 - Polska
Utrzymanie górskich tras rowerowych kompleksu Enduro Trails Bielsko-Biała, w sezonie rowerowym 2020 r. Wynik 27/05/2020 - Polska
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania przestrzeni publicznych, przyblokowych w obszarze rewitalizacji Zapytanie ofertowe 27/05/2020 18/06/2020 pomorskie, Słupski
Wykonanie nasadzeń zieleni Zapytanie ofertowe 27/05/2020 04/06/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Obustronne koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych Zapytanie ofertowe 27/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
Koszenie traw przy drogach Zapytanie ofertowe 27/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Wykaszanie traw i odrostów na poboczach dróg gminnych na terenie gminy Licytacja 27/05/2020 01/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Konserwacja rowów (wraz z zimowym utrzymaniem), zbiorników retencyjnych, rzek oraz terenów oczyszczalni wód deszczowych (z wylotami) Licytacja 27/05/2020 05/06/2020, godz. 12:00 mazowieckie
„Koszenie muraw kserotermicznych w ramach realizacji projektu INT162” Przetarg publiczny BZP 27/05/2020 04/06/2020, godz. 12:30 zachodniopomorskie
Koszenia trawy wraz z utylizacją pokosu - 2 zadania Zapytanie ofertowe 27/05/2020 02/06/2020, godz. 12:00 Miasto Kraków
"Koszenie traw na poboczach dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku na terenie: 1. Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej; 2. Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej; 3. Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie" Przetarg publiczny BZP 27/05/2020 05/06/2020, godz. 11:00 dolnośląskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grotniki w 2020 roku – edycja 5 Wynik 27/05/2020 - łódzkie
Aktualizacja projektu Planu Ochrony KPN oraz planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska, z wykonaniem operatu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych – postępowanie 2 Przetarg publiczny TED 27/05/2020 09/06/2020, godz. 21:59 mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasyna terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka Wynik 27/05/2020 - podlaskie
„Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych na terenie miasta Tychy” Inna informacja 27/05/2020 29/05/2020, godz. 10:00 śląskie
Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Nowym Sączu Wynik 27/05/2020 - mazowieckie
Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych 110 kV na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB Wynik 27/05/2020 - lubelskie
Wykonanie usługi wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych 110 kV na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. OB Inna informacja 27/05/2020 15/06/2020, godz. 08:00 lubelskie
Wykonanie działań ochronnych w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą: Wprowadzenie rośliny żywicielskiej – krwiściągu lekarskiego Przetarg publiczny TED 27/05/2020 30/06/2020, godz. 08:00 opolskie
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jarosław Przetarg publiczny TED 27/05/2020 03/07/2020, godz. 08:00 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.