Pielęgnacja terenów zielonych - ogłoszenia

ogrodnictwo, leśnictwo, wycinka drzew, sadzenie drzew, koszenie trawy, utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja ogrodów, utrzymanie terenów zieleni, przetargi wycinki drzew, przetargi na wycinanie drzew, wycinka drzew i krzewów, zieleń, utrzymanie zieleni, zlecenia alpinistyczne, prace alpinistyczne, zlecenia wycinki

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5213 wyników.
Utrzymanie zieleni urządzonej oraz pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2020 roku, w podziale na 2 części: – część I - „Utrzymanie urządzonych terenów zieleni położonych w Jaworznie, w 2020 roku”, – część II - „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na obiektach grobownictwa i pomnikach znajdujących się na terenie miasta Jaworzna w 2020 roku”. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynków oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez Nieruchomości –Brzeziny Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich. Wynik 29/05/2020 - Polska
Mechaniczne koszenie traw i chwastów z rowów przydrożnych w ciągu dróg powiatowych w roku 2020 Wynik 29/05/2020 - Polska
Koszenie poboczy przy drogach powiatowych powiatu pilskiego w 2020 roku Wynik 29/05/2020 - Polska
Czyszczenie miejsc dokarmiania żubrów oraz posezonowa konserwacja brogów w Nadleśnictwie Hajnówka w roku 2020 Wynik 29/05/2020 - Polska
Koszenie trawy na poboczach dróg powiatowych Wynik 29/05/2020 - Polska
Koszenie traw na poboczach, skarpach i rowach dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 obejmujące drogi Rejonu II na terenie gmin: Krzeszowice, Liszki, Zabierzów Wynik 29/05/2020 - Polska
ZP/29/2020 Wycinka drzew Licytacja 29/05/2020 09/06/2020, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Usługa analiz poziomu kortykosteronu w nieinwazyjnych próbach biologicznych pochodzących od głuszców wraz z interpretacją wyników, realizowana w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Funduszu Leśnego. Wynik 29/05/2020 - Polska
Świadczenie usługi pielęgnacji zieleni na terenie zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o., w podziale na II części Wynik 29/05/2020 - Polska
Świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz dróg gminnych i wewnętrznych oraz innych usług w zakresie zleconym przez Gminę Wólka. Wynik 29/05/2020 - Polska
Roboty w zakresie zieleni dotyczące trawników i ogrodu ziołowego; roboty elektryczne w zakresie dostawy i montażu opraw oświetleniowych w zabytkowym klasztorze Zapytanie ofertowe 29/05/2020 16/06/2020 małopolskie
Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie Przetarg publiczny TED 29/05/2020 01/07/2020, godz. 07:30 lubelskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grotniki w 2020 roku – edycja 6 Przetarg publiczny TED 29/05/2020 11/06/2020, godz. 10:00 łódzkie
Dostawa i posadzenie krzewów, pnączy i bylin na terenach m.st. Warszawy wraz z pielęgnacją Inna informacja 29/05/2020 15/06/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Usługi leśne Wynik 29/05/2020 - małopolskie
Pielęgnacja zieleni niskiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni Przetarg publiczny TED 29/05/2020 03/07/2020, godz. 06:00 małopolskie
Wykonanie usługi w zakresie konserwacji, pielęgnacji i utrzymania parków, zieleńców i skwerów wraz z placami zabaw i strefami aktywności na terenie miasta Bielska-Białej Wynik 29/05/2020 - śląskie
Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz Wynik 29/05/2020 - mazowieckie
Utrzymanie zieleni parkowej, zieleńców, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, miejsc pamięci i nieurządzonych terenów zieleni oraz pielęgnacja zieleni wysokiej na obszarze dzielnicy Białołęka Wynik 29/05/2020 - mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.