Ogłoszenia z województwa warmińsko-mazurskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Dźwierzuty z podziałem na 9 części Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Organizacja szkolenia dla Regionalnej Grupy Roboczej ds. Komunikacji - pt. Design Thinking, czyli kreatywne myślenie przy projektach finansowanych z Funduszy Europejskich Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej Przetarg publiczny BZP 18/01/2022 26/01/2022 warmińsko-mazurskie
Dostawa podłóż mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Dostawa testów do diagnostyki SARS-CoV-2 i innych wirusów metodą PCR oraz zestawów do izolacji kwasów nukleinowych wirusów na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubawa Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
„Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci - gorące posiłki dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Działdowo z dowozem na wskazane miejsce i zapewnieniem jednorazowych naczyń i sztućców” Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Dostawa systemu SSWiN, ppoż dla budynków: WMUCS w Elblągu przy pl. Jagiellończyka 5 (ppoż), Delegatury w Elblągu przy ul. Warszawskiej 129a (SSWiN) i OC w Ełku przy ul. Krzemowej 1 (SSWiN) Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Bieżące remonty dróg, chodników i oznakowania w pasie drogowym ulic miejskich w Lubawie Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań posiewu kału (nosicielstwo) do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przetarg publiczny BZP 18/01/2022 26/01/2022 warmińsko-mazurskie
Dostawa warzyw i owoców oraz nabiału i jaj Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
B-Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 275 ust. 1 pzp na dostawę odczynników chemicznych dla WSSE w Olsztynie, Laboratorium Elblag Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Dostawa armatury sanitarnej Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Sukcesywne świadczenie usług transportowych na autokary do 21 osób na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przetarg publiczny BZP 18/01/2022 26/01/2022 warmińsko-mazurskie
Dostawa armatury sanitarnej Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w roku 2022 z podziałem na 2 części Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i artykułów mięsnych oraz pieczywa Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Dostawa podłóż mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie. Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie
Sukcesywna dostawa drutu żarzonego o średnicy Ø3,2 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o” Przetarg publiczny BZP 18/01/2022 08/02/2022 warmińsko-mazurskie
Dostawy paliwa do pojazdów mechanicznych Wynik 18/01/2022 - warmińsko-mazurskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.