Ogłoszenia z województwa warmińsko-mazurskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Zakup koparko-ładowarki Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego w Suszu Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Suszu Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji budowlanych i wykonawczych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Susz Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Przebudowa i rozbudowa budynku terap-admin na potrzeby stac Od Dziecięco-Młodzież z wyposaż, wyk zagospodarowania terenu patio wew tej bryły budynkowej WZLP Olsztyn przy Woj Pol nr 35 dział nr 4 ob 25 Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 16/12/2021 warmińsko-mazurskie
Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 warmińsko-mazurskie
Dostawa paliw płynnych do samochodów sanitarnych, osobowych i dostawczych na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 warmińsko-mazurskie
Kursy dla uczniów Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz z przekazaniem Wykonawcy w rozliczeniu samochodu osobowego, będącego własnością Zamawiającego Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Budowa sieci deszczowej przy SP w Lubnowy Małe Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją „budowę obwodnicy miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo – jezdną” Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
„Wymiana zespołu lampy RTG wraz z testami akceptacyjnymi i specjalistycznymi w tomografie komputerowym SOMATOM Scope s/n: 91398, rok produkcji 2016.” Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
B-Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 275 ust. 1 pzp na dostawę odczynników chemicznych dla WSSE w Olsztynie, Laboratorium Elblag Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
C-Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie art. 275 ust. 1 pzp na dostawę odczynników chemicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
USŁUGA ZAKUPU AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA II Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 warmińsko-mazurskie
Dostawa komputerów specjalistycznych Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie
„Zakup ambulansu Typ B oraz środków ochrony indywidualnej dla ZRM Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ze środków finansowych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020” Wynik 29/11/2021 - warmińsko-mazurskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.