Ogłoszenia z województwa podkarpackie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2021 Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Dostawa sortów mundurowych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol w roku 2021 Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicy Podleśnej w Rzeszowie Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Przyłącz wody do punktów nawadniania Stadionu Sportowego w Bratkowicach; Budowa piłkochwytów na Stadionie Sportowym Bratkowicach Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach projektu Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 27/01/2022 podkarpackie
Dostawa sortów mundurowych, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Narol w roku 2021 Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
ROZBUDOWA BUDYNKÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO O WINDY ZEWNĘTRZNE W RAMACH PROJEKTU: PRZYJAZNY "nURt" - ROZWÓJ DOSTĘPNOŚCI UR Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zabratówka Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Dostawa kardiowerterów Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 27/01/2022 podkarpackie
Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej XVI Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2021”. Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr P 1618R Kisielów - Cieszacin Mały w km 0+015 - 0+207 Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Dostawa żywności do stołówki SP nr 8 w Rzeszowie w 2022 r. Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Zakup pojazdu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie, ul. Powstańców Styczniowych 37 Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P1581 R Droga przez wieś Nowosielce w km 0+879 - 1+210 Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021 – część III”. Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Usługa zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 w 2022 roku Wynik 19/01/2022 - podkarpackie
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w RCK i K w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach. Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 27/01/2022 podkarpackie
Sprzedaż i dostarczenie drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz regału siatkowego dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego. Korekta 19/01/2022 26/01/2022 podkarpackie
Sprzedaż i dostarczenie drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz regału siatkowego dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wynik 19/01/2022 - podkarpackie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.