Ogłoszenia z województwa podkarpackie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie oświetlenia parku i elewacji pałacu oraz montaż monitoringu na terenie parku i systemów alarmowych: SAP, SWIN, monitoringu w budynkach kordegardy i domu ogrodnika. Wynik 29/11/2021 - podkarpackie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wyprzedające finansowanie inwestycji pn.: „Kompleksowa rewitalizacja obiektów i ich otoczenia w Zespole Pałacowo-Parkowym…” Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 podkarpackie
Przebudowa-Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Harta dz nr 4600 i obrębie Łubno dz nr 2095/2. Wynik 29/11/2021 - podkarpackie
„Sukcesywna dostawa tłuszczy roślinnych do magazynów 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w miejscowościach Nowa Dęba, Kielce oraz Sandomierz” Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 08/12/2021 podkarpackie
Dostawa posiłków szpitalnych Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 09/12/2021 podkarpackie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 podkarpackie
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Ropczyce – Wiśniowa poprzez budowę chodnika dla pieszych w km 32+008 - 32+172 w m. Glinik.- roboty podobne w km 32+172 – 32+410 Wynik 29/11/2021 - podkarpackie
Dostawa 7 zestawów instrumentów GNSS do pomiarów geodezyjnych Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 podkarpackie
Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Nisko Wynik 29/11/2021 - podkarpackie
Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie wyposażenie Wynik 29/11/2021 - podkarpackie
Remont Dróg gminnych publicznych w miejscowości Rozpucie oraz Siemuszowa Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 14/12/2021 podkarpackie
Przebudowa drogi woj. nr 982 Szczucin – Sadkowa Góra - Jaślany polegająca na budowie chodnika w km 15+621 - 16+076 w miejscowości Wola Otałęska Wynik 29/11/2021 - podkarpackie
Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi” Wynik 29/11/2021 - podkarpackie
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY BOJANÓW Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 podkarpackie
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r. dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania” Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 09/12/2021 podkarpackie
Cykliczne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie 1 roku, licząc od daty podpisania umowy Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 10/12/2021 podkarpackie
Dostawa żywności do bieżącego żywienia wojsk w 2022r.- "PIECZYWO I WYROBY CUKIERNICZE- RZESZÓW" Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 podkarpackie
Usługa zakwaterowania wraz z wyżywieniem kadry i studentów kierunków Turystyka i Rekreacja oraz Wychowanie Fizyczne INoKF KNM UR w roku akademickim 2021/2022 podczas realizacji przedmiotu Zimowe form Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 podkarpackie
Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 podkarpackie
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w m. Nowa Dęba, Nr 1117R w m. Ślęzaki, Nr 1118R w m. Wola Baranowska, Nr 1090R w m. Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 14/12/2021 podkarpackie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.