Ogłoszenia z województwa podkarpackie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 6774 wyników.
a) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Witkowice na dz. o nr ewid. 1181/2, w obrębie Orzechów na dz. o nr ewid. 1 w km 0+000 – 0+255 b) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowiny na dz. o nr ewid. 389 w km 0+000 – 0+200 Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 09:30 podkarpackie
1. Bieżące utrzymanie rowu deszczowego „Potoku Głęboka” na odcinku 1823 mb od wiaduktu kolejowego na oś Kombatantów do ujścia rzeki San oznaczonego numerami ewidencyjnymi 5-2810, 4-3118, 4-3128, 4-2963/2, 4-2963/1, 4-2961/1, 4-2961/2 polegające na dwukrotnym w ciągu roku 2020 wykonaniu prac konserwacyjnych. 2. Konserwacja rowu R-R w korycie „Starego Sanu” na odcinku 2 480 m w m. Jarosław Obręb 3 działka nr 195/3 w km 1+760-3+210, działki nr 195/1, 1188 w km 3+280-4+310 oraz rowów bocznych R-1 w km 0+000-0+260, R-2 w km 0+000-0+260 w m. Jarosław działki 1249/1 i 1236. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 27/05/2020 podkarpackie
Remont wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg na bazie w RDW Łańcut, ul. Polna 3b Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 16/06/2020, godz. 08:00 podkarpackie
Wykonanie remontu dachu budynku magazynowo -socjalnego na bazie Lisie Jamy – II przetarg Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 12/06/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 10:30 podkarpackie
Remont betonów w galeriach zapory - Zbiornik Wodny Besko Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Roboty remontowe w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 12/06/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Remont nawierzchni boiska ze sztucznej trawy przy PSP nr 12 w Stalowej Woli Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Usługi ochrony fizycznej, ochrony w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania oraz konserwacji systemu alarmowego oraz usługi otwierania i zamykania budynków Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 podkarpackie
Remont części placu składowego na Bazie Materiałowej w Brzozowie. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 27/05/2020 podkarpackie
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Nisko polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych, w km 11+172 - 11+773 strona prawa w m. Wola Baranowska. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 12/06/2020, godz. 09:30 podkarpackie
Usługa polegająca na wykonaniu nasadzeń roślin na terenach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 11:00 podkarpackie
„Przebudowa, remont istniejącego budynku edukacyjnego w Niewodnej z przeznaczeniem na nową siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej” Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 11:00 podkarpackie
usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego, wykonywanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do pacjentów Zamawiającego lub żywionych w warunkach domowych. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków oraz warzyw kiszonych Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 12:00 podkarpackie
Budowa oświetlenia ulicznego Zapytanie ofertowe 26/05/2020 19/06/2020, godz. 08:00 podkarpackie
Budowa piłkochwytów na boisku sportowym - etap I Licytacja 26/05/2020 03/06/2020, godz. 11:00 podkarpackie
Koszenie poboczy dróg, składów drewna oraz gruntów rolnych w Nadleśnictwie Licytacja 26/05/2020 03/06/2020, godz. 11:00 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/2020 - Konstruktor Zapytanie ofertowe 26/05/2020 02/06/2020 podkarpackie, Rzeszowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.