Ogłoszenia z województwa mazowieckie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
"Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach projektu pn.: "Skuteczna kordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim" ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Dowóz uczniów z terenu Gminy Nieporęt do szkół prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2020/2021 Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 08/06/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Drugi przetarg nieograniczony na zakup i dostawę środków do dezynfekcji dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. w Radzyminie na 2020/2021r. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:30 mazowieckie
„Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kondrajec Szlachecki Gmina Glinojeck w ramach zadania pn.: ”Budowa i przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w miejscowości Kondrajec Szlachecki”” Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 09:00 mazowieckie
remont pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na terenie Terenowego Zespołu Obsługi Mieszkańców Nowolipki przy ul. Piaskowej 9 m. 84, 85, 86, 87,88, 89, 139, 140, 141, 142, 143, 144,145, 188, 189, 190, 191, 192, 193 w Warszawie. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i zmiany sposobu użytkowania budynków zlokalizowanych przy ul. dr Leona Rutkowskiego 14 w Płońsku Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Zapewnienie internetowych transmisji video (streaming) z konferencji i wydarzeń organizowanych przez NBP. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Dostawy sukcesywne środków do dezynfekcji Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Zakup wyposażenia Szkoły w Nowej Iwicznej Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 12:00 mazowieckie
OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH W ZASOBIE KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Miasto Pionki Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Kierszek Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 15/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
DOSTAWY GAZU MEDYCZNEGO – TLENKU AZOTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Dostawa i instalacja oświetlenia technologicznego dla trzech sal kameralnych – etap 2 w ramach realizacji projektu MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej w m. Poświętne Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 10/06/2020, godz. 10:00 mazowieckie
DOSTAWA TAŚMY PAPIEROWEJ, PAPIERU KSERO ORAZ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie i dostawa obudowy detektora Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 05/06/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie ekspertyzy nt. wdrożenia krajowego punktu dostępu (KPD) do usług informacji o podróżach multimodalnych. Zapytanie ofertowe 26/05/2020 05/06/2020, godz. 14:00 Miasto Warszawa

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.