Ogłoszenia z województwa mazowieckie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Zapytanie ofertowe 06/04/2022 20/04/2021, godz. 15:00 mazowieckie
Dostawa z montażem specjalistycznej wykładziny gumowej do hali Torwar II Lodowisko dla Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Dostawa aparatu RTG dla zakresu niskich energii promieniowania X, wraz z instalacją w pracowni i szkoleniem pracowników. Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
"Wybór Generalnego Wykonawcy dla zadania pn. Termomodernizacja budynku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo w 27-500 Opatów, Lipowa 11 w systemie zaprojektuj i wybuduj" Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Opracowanie dok. projektowo-inwestorskiej rozbudowy biologicznej oczyszczalni ścieków z przebudową inst. kan. sanitarnej na potrzeby OSK CBA w Lucieniu wraz z pełnieniem nadzoru Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 10/12/2021 mazowieckie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w celu realizacji żywienia zbiorowego dla uczestników przedsięwzięć szkoleniowych w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym CBA w Lucieniu Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 mazowieckie
Usługa symetrycznego dostępu do internetu wraz z serwisem naprawczym na potrzeby UTK w trzech lokalizacjach – Warszawa, Kraków i Katowice Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 mazowieckie
Dostawa próżniowego pieca wysokotemperaturowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
„Zakup i dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w podziale na 8 części zamówienia.tj.: Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Świadczenie usług związanych z utrzymaniem i hodowlą myszy laboratoryjnych należących do Laboratoriów i Pracowni Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 mazowieckie
Rozbudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika na odcinku Majdan – Mostówka , w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika na odcinku Majdan – Mostówka; etap I” Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Dostawa przełączników dostępowych dla użytkowników Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 mazowieckie
Wykonanie usługi nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych oraz dostarczenie opracowanych produktów geoprzestrzen Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w roku 2022 Wstępne ogłoszenie 29/11/2021 - mazowieckie
Dostawa i montaż systemu KD w budynku B w Radomiu Wynik 29/11/2021 - mazowieckie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły”... Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 07/12/2021 mazowieckie
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu asenizacyjnego Przetarg publiczny BZP 29/11/2021 08/12/2021 mazowieckie
rozbudowa przyłącza kablowego niskiego napięcia nn 0,4 kV w zakresie rozbudowy sieci oświetlenia parkingu i ciągów pieszych na oś. Piaski w m. Kozienice Wynik 29/11/2021 - mazowieckie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.