Ogłoszenia z województwa mazowieckie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
BUDOWA UL. FLORY Z WYK. NAW. W UL. AGAWY OD UL. GRANICZNEJ DO DZIAŁKI EW. NR 18/2 OBR. 8-07-13 I PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. GRANICZNĄ ORAZ BUDOWĄ KAN. DESZCZOWEJ, OŚWIETLENIA PRZEBUDOWĄ URZĄDZEŃ Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Budowa hali magazynowej dla Nadleśnictwa Jabłonna Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 07/02/2022 mazowieckie
Remont lokali mieszkalnych położonych na terenie m.st. Warszawy z podziałem na dwie części (5 lokali) Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Przedszkola Samorządowego ,,Baśniowa Kraina’’ na rok 2022 Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Ubezpieczenie Gminy Warka Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
„Remont drogi wojewódzkiej nr 697 na odcinku od km 11+458 do km 12+523 przejście przez miejscowość Grębków na terenie gminy Grębków, powiat węgrowski, województwo mazowieckie– nr postępowania 024/21” Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 03/02/2022 mazowieckie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czosnów. Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Usługa wsparcia merytorycznego Ministra Edukacji i Nauki w realizacji projektu „Wzmocnienie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez wsparcie ministrów właściwych” Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Usługa ubezpieczenia pojazdów Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz podległych jednostek organizacyjnych Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 28/01/2022 mazowieckie
„Dostawa kruszyw do budowy dróg leśnych” Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kadzidle w ramach programu MEN -" Laboratoria Przyszłości" Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 27/01/2022 mazowieckie
Dostawy środków czystości, artykułów higienicznych oraz artykułów gospodarczych. Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Świadczenie usług przekazywania środków pieniężnych w formie przekazów pocztowych nadawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w 2022 r. Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 27/01/2022 mazowieckie
ZP/CZD/152/21 Dostawa komputerów - 3 pakiety Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Sprzedaż i sukcesywna dostawa artykułów pościelowych i dekoracyjnych dla obiektów nadzorowanych przez Biuro Spraw Socjalnych UW na okres 2 lat Przetarg publiczny BZP 19/01/2022 27/01/2022 mazowieckie
Przebudowa drogi do gruntów rolnych na działce drogowej nr ew. 187, obręb Regut Wynik 19/01/2022 - mazowieckie
Dostawa, montaż i konfiguracja 2 zasilaczy awaryjnych oraz dostawa 7 zasilaczy awaryjnych w podziale na 2 zadania. Wynik 19/01/2022 - mazowieckie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.