Artykuły spożywcze i podobne - ogłoszenia

przetarg na dostawę żywności, wody mineralnej, owoców i warzyw, mleka, jajek, przetarg na dostawę artykułów spożywczych, przetargi produkty spożywcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3858 wyników.
Dostawa mięsa i produktów mięsnych do stołówki szkolnej Licytacja 12/08/2020 25/08/2020, godz. 09:00 śląskie
Dostawa włókniny do okrywania pryzm buraka cukrowego, ziemniaka oraz innych płodów rolnych Zapytanie ofertowe 11/08/2020 18/08/2020, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Zapytanie ofertowe 11/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 świętokrzyskie
Jednorazowa dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej Licytacja 11/08/2020 13/08/2020, godz. 07:01 warmińsko-mazurskie
Dostawa artykułów spożywczych Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 20/08/2020, godz. 09:45 śląskie
Zakup i dostawa warzyw gr. I i gr.II Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 19/08/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 25/08/2020, godz. 09:30 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/ZAK/08/2020 Dot. Zakupu i montażu instalacji do grzania i chłodzenia produktu wraz ze zbiornikami buforowymi, instalacji do produkcji napojów roślinnych ze zbiornikami buforowymi, dekantera wraz z instalacją Zapytanie ofertowe 11/08/2020 10/09/2020 małopolskie
Zakup i dostawa produktów żywnościowych na potrzeby placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Goworowo Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 19/08/2020, godz. 09:00 mazowieckie
"Dostawa żywności na potrzeby Gminy Bełchatów oraz jej jednostek organizacyjnych - na rok 2020" Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 19/08/2020, godz. 10:30 łódzkie
Woda mineralna gazowana, niegazowana 1,5 litra - 25 palet (12600 butelek) Licytacja 11/08/2020 13/08/2020, godz. 13:15 Miasto Wrocław
Sukcesywna dostawa mięsa drobiowego oraz wędlin z mięsa drobiowego (zamówienie z podziałem na 6 części) Licytacja 11/08/2020 16/09/2020, godz. 08:00 Polska
Sukcesywna dostawa mleka i produktów mlecznych ( zamówienie z podziałem na 3części) Licytacja 11/08/2020 16/09/2020, godz. 08:00 Polska
Sukcesywna dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych (zamówienie z podziałem na 9 części) Licytacja 11/08/2020 16/09/2020, godz. 08:00 Polska
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do kuchni internatu Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 20/08/2020, godz. 09:00 lubelskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Żłobka Miejskiego nr 4 w Toruniu, w związku z realizacją projektu „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 19/08/2020, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Dostawa wody mineralnej dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 25/08/2020, godz. 09:30 mazowieckie
Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 20/08/2020, godz. 11:00 dolnośląskie
Dostawa pieczywa. Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 08/09/2020, godz. 09:00 mazowieckie
Dostawa wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Przetarg publiczny BZP 11/08/2020 21/08/2020, godz. 12:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.