Usługi bankowe - ogłoszenia

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Usługi bankowe - ogłoszenia

kredyt, pożyczki, konto bankowe, rachunek

Znaleziono 1136 wyników.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 850 000,00 zł – ponowienie. Przetarg publiczny BZP 26/07/2022 03/08/2022 mazowieckie
Dostawa , z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do odbioru nieczystości płynnych (szambiarka). Wynik 26/07/2022 - zachodniopomorskie
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym wraz z posypywarką w formie leasingu operacyjnego” Wynik 26/07/2022 - mazowieckie
Usługa udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego w wysokości 1065000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przetarg publiczny BZP 26/07/2022 08/08/2022 mazowieckie
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gruta oraz jej jednostek organizacyjnych na lata 2023-2026 Wynik 26/07/2022 - kujawsko-pomorskie
„Dostawa instalacji fotowoltaicznej w formie leasingu” Wynik 26/07/2022 - śląskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Wynik 26/07/2022 - podkarpackie
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej ładowarki kołowej Wynik 26/07/2022 - warmińsko-mazurskie
Realizacja całodobowej obsługi płatności bezgotówkowych dokonywanych przez Użytkowników Systemu Poboru Opłat Drogowych Przetarg publiczny TED 26/07/2022 08/08/2022, godz. 12:00 mazowieckie
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 700 000,00 zł słownie osiem milionów siedemset tysięcy złotych Przetarg publiczny TED 26/07/2022 06/09/2022, godz. 11:00 lubuskie
Udzielenie kredytu długotermin. w wys. 2100000,00zł zw. z finans. zadania inwest. „Budowa dr. gminnej nr 104539L w msc. Staszyce i Chylin Gmina Wierzbica”, ujętego w budż. gminy Korekta 25/07/2022 29/07/2022, godz. 10:00 lubelskie
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wkład własny gminy na finansowanie inwestycji w kwocie 2.000.000,00 zł. Korekta 25/07/2022 03/08/2022, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 990 000,00 zł. Korekta 25/07/2022 16/08/2022, godz. 11:30 wielkopolskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy Kozielice w 2022 r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Wynik 25/07/2022 - zachodniopomorskie
Zamówienie na kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 15 500 000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długotermin... Przetarg publiczny TED 25/07/2022 25/08/2022, godz. 10:00 małopolskie
„Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 25.000.000,00 zł” Przetarg publiczny TED 25/07/2022 22/08/2022, godz. 10:00 dolnośląskie
Udzielenie Powiatowi Miechowskiemu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu na 2022 r. w kwocie 11 354 764,00 zł Przetarg publiczny TED 25/07/2022 12/09/2022, godz. 09:00 małopolskie
„Dostawa pojazdu ciężarowego wywrotki typu 3 W dmc 18 t wraz z posypywarką piasku w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.” Przetarg publiczny BZP 25/07/2022 03/08/2022 dolnośląskie
Bankowa obsługa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych Korekta 25/07/2022 12/08/2022, godz. 12:00 świętokrzyskie
Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 8 000 000,00 złotych Wynik 25/07/2022 - warmińsko-mazurskie

Wyświetlony profil jest ustawieniem standardowym.
Podczas aktywowania darmowego testu wybieramy standardowy profil lub tworzymy nowy, według odpowiednich słów kluczowych, fraz, kodów CPV czy województw.