Urządzenia i usługi pomiarowe - ogłoszenia

przyrządy pomiarowe, czujniki pomiarowe, dalmierz, narzędzia pomiarowe, miernik, niwelator, przyrządy do pomiaru, woltomierz, pomiar hałasu, natężenie ruchu, pomiar natężania ruchu, pomiar ruchu, pomiary drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1084 wyników.
Dostawa i montaż wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących własnością MTBS Spółka z o.o. w Płocku Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 08/06/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Miernik impedancji pętli zwarcia Licytacja 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 Polska
Dostawa wagi analitycznej XA 4Y.A PLUS. Licytacja 26/05/2020 28/05/2020, godz. 14:19 Polska
AC/BZP/242-104/2020-Zakup elementów do wytworzenia prototypu głowicy pomiarowej 3D/2D na potrzeby Katedry Obrabiarek i Technologii Mechanicznych Politechniki Wrocławskiej. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
AC/BZP/242-098/2020-Dostawa zestawów pomiarowych : zestawów niwelatorów i zestawów tachimetrów oraz zestawu do precyzyjnego scanowania laserowego i oprogramowania do ich obsługi dla Katedry Geotechniki, Hydrotechniki,Budownictwa Podziemnego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Przetarg publiczny BZP 26/05/2020 03/06/2020, godz. 10:00 dolnośląskie
Dostawa ciepłomierzy Zapytanie ofertowe 26/05/2020 04/06/2020 lubelskie, Puławski
Zakup fabrycznie nowej łodzi inspekcyjno-pomiarowej z silnikiem zaburtowym wraz z wyposażeniem techniczno – eksploatacyjnym i przyczepą podłodziową do realizacji zadań statutowych Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach zadania: „Zakup dwóch łodzi inspekcyjno-pomiarowych na potrzeby RZGW w Białymstoku”. Wynik 26/05/2020 - Polska
Modernizacja wraz eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury systemu Automatycznych pomiarów ruchu (APR) w latach 2020–2022. Przetarg publiczny TED 26/05/2020 30/06/2020, godz. 08:00 mazowieckie
Serwis systemu VTS zdalnych odczytów układów pomiarowych i sterowania obiektami msc PGE Toruń S.A w podziale na części: cześć 1 – systemowa, część 2 – obiektowa Inna informacja 26/05/2020 29/05/2020, godz. 07:00 kujawsko-pomorskie
Przetarg nieogr. na dostawę sprz. komput., multimed., audiowiz., pomiar. i oprogr. w ramach proj. „Wyprac. modeli współpracy szkoły zawod. z uczelnią wyższą dla zawodów tech. elektr. i tech. mechatr.” Wynik 26/05/2020 - mazowieckie
Świadczenie kompleksowych usług serwisowych specjalistycznych urządzeń pomiarowych Przetarg publiczny TED 26/05/2020 01/07/2020, godz. 08:00 Polska
Dostawa elektronicznej wagi analitycznej dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Przetarg publiczny TED 26/05/2020 06/07/2020, godz. 09:00 pomorskie
Dostawę sprzętu komputerowego, telemetrycznego oraz elektronicznego i elektrotechnicznego dla Politechniki Świętokrzyskiej Przetarg publiczny TED 26/05/2020 30/06/2020, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji, przeglądu i pomiarów wydajności central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Przetarg publiczny BZP 25/05/2020 05/06/2020, godz. 10:00 małopolskie
Dostawa liczników energii elektrycznej do systemu MLAT Wynik 25/05/2020 - Polska
Świadczenie usług przeglądów, napraw,konserwacji, kalibracji (adiustacji) i legalizacji laserowych mierników prędkości Wynik 25/05/2020 - Polska
Serwis sprzętu, oprogramowania i pełnienie ciągłej gotowości serwisowej systemu rozliczeniowego PAW5 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku Inna informacja 25/05/2020 29/05/2020, godz. 09:00 mazowieckie
E-usługi jako nowoczesne rozwiązanie sieci wodociągowej w gminie Działdowo. Inna informacja 25/05/2020 05/06/2020, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
WP-002505: Świadczenie usług odczytów układów pomiarowych na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, w latach 2021–2023 Przetarg publiczny TED 25/05/2020 30/06/2020, godz. 09:00 śląskie
Rozbudowa systemu automatycznych pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej z transmisją danych dla PIG –PIB Przetarg publiczny TED 25/05/2020 26/06/2020, godz. 08:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.