Instalacje wodno-kanalizacyjne - ogłoszenia

instalacje wod-kan, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2398 wyników.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i c.w.u. w budynku w systemie zaprojektuj wybuduj Licytacja 05/08/2020 17/08/2020, godz. 09:00 podkarpackie
Remont dachu, wymiana pieców c.o. i wykonanie dokumentacji projektowej CWU Przetarg niepubliczny 05/08/2020 14/08/2020, godz. 14:00 Miasto Kraków
Wykonanie poziomów kanalizacyjnych Przetarg niepubliczny 05/08/2020 18/08/2020, godz. 09:00 małopolskie
Wymiana instalacji wodnej,wykonanie wentylacji oraz łazienki Przetarg niepubliczny 05/08/2020 10/08/2020, godz. 12:00 opolskie
Modernizacja instalacji poziomych centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym wraz z wymianą zaworów grzejnikowych we wskazanych budynkach Licytacja 04/08/2020 19/08/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Modernizacja instalacji poziomych centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym wraz z wymianą zaworów grzejnikowych we wskazanych budynkach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Przetarg publiczny BZP 04/08/2020 19/08/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim w zakresie instalacji wewnętrznych sanitarnych takich jak: CO, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja p-poż hydrantowa, instalacja węzła cieplnego i kanalizacja sanitarna Przetarg publiczny BZP 04/08/2020 21/08/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Kiernozi wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny Wynik 04/08/2020 - Polska
Poprawa dostępności zasobów kultury oraz wykorzystanie zbiorów on-line w GOK w Strzegowie - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Strzegowie Wynik 04/08/2020 - Polska
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 60 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I" Wynik 04/08/2020 - Polska
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 6 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I" Wynik 04/08/2020 - Polska
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 56 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice - I" Wynik 04/08/2020 - Polska
wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 48 w Gliwicach wraz ze zmianą ogrzewania, wprowadzeniem gazu, regulacją w zakresie przewodów kominowych, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz pracami towarzyszącymi Wynik 04/08/2020 - Polska
Modernizacja korytarzy parteru (poziom „0”) i pierwszego piętra (poziom „+1”) w budynku Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni zgodnie z dokumentacją projektową Wynik 04/08/2020 - Polska
„Remont sali kinowej wraz ze sceną w ramach zadania pn. Poprawa jakości świadczonych usług z zakresu kultury dzięki przebudowie MGOKiS w Stąporkowie” Wynik 04/08/2020 - Polska
„Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40, w Maciejowicach – budowa budynku administracyjnego, magazynowo – garażowego, oświetlenia oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu – etap II z podziałem na 2 części”- nr postępowania 085/20 Wynik 04/08/2020 - Polska
„Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Jeruzalu” Wynik 04/08/2020 - Polska
„Rekonstrukcja parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista przy ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim” Wynik 04/08/2020 - Polska
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu i modernizacji pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego „PIAST” w Krakowie. Wynik 04/08/2020 - Polska
wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaszubskiej 19 w Gliwicach, przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, dobudowę przewodu kominowego, wykonanie wewnętrznej instalacji C.W.U. i C.O. dla potrzeb lokalu wraz z robotami towarzyszącymi Przetarg publiczny BZP 04/08/2020 24/08/2020, godz. 09:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.