Kanalizacja Wodociagi Rurociągi - ogłoszenia

budowa wodociągów, budowa kanalizacji, budowa sieci kanalizacji, przebudowa magistrali, budowa sieci wodociągowej, wykonanie przyłączy, kanalizacja, wodociągi i kanalizacja, awarie wodociągowe, gazociąg, przyłącze gazowe, przepompownia wody, przepompownia ścieków

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5042 wyników.
(1728 Rurociągi-cz. 2) Trójniki i redukcje o wymiarach i danych technicznych określonych w tabeli. Licytacja 20/01/2020 22/01/2020, godz. 10:00 Polska
Przebudowa przepompowni ścieków Przetarg niepubliczny 20/01/2020 03/02/2020, godz. 10:00 pomorskie
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiści ul. Centralna Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 07/02/2020, godz. 09:00 śląskie
Przebudowa infrastruktury Ujęcia Wody ,,Barbara” w Sulejowie – instalacje automatyki – Etap I Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 03/02/2020, godz. 13:00 łódzkie
Przetarg nieograniczony, EZP/40/2020 - Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni ETAP I Licytacja 17/01/2020 21/02/2020, godz. 08:00 Polska
Wykonanie i montaż poziomów wodnych oraz zestawu hydroforowego do wody hydrantowej p. poż. w budynku Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 05/02/2020, godz. 09:30 łódzkie
Wykonanie i montaż poziomów wodnych oraz zestawu hydroforowego do wody hydrantowej p. poż. w budynku Licytacja 17/01/2020 05/02/2020, godz. 09:30 Miasto Łódź
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap VI. Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 04/02/2020, godz. 11:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jarosławiec" Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 03/02/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12).” Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 06/02/2020, godz. 11:00 wielkopolskie
Wymiana instalacji hydrantowej Wynik 17/01/2020 - Polska
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” – modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę II etap – SUW Koryta Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 04/02/2020, godz. 10:00 łódzkie
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Sarcz – etap II Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 04/02/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
„Budowa przyłącza wodociągowego wraz z hydrantami ppoż. dla potrzeb SP Myślachowice i Domu Kultury” Przetarg publiczny BZP 17/01/2020 03/02/2020, godz. 10:30 małopolskie
„Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz odbudowy istniejących dróg wewnętrznych Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w podziale na dwie części w ramach projektu „Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, Wynik 17/01/2020 - Polska
Budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki” (przetarg II) Wynik 17/01/2020 - Polska
Kompleksowe zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu, remoncie oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików w ciągu dróg i ulic na terenie miasta Tychy w 2020 r. Wynik 17/01/2020 - Polska
"Roboty naprawcze sieci wodociągowej w Jeleśni" Wynik 17/01/2020 - Polska
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej” Wynik 17/01/2020 - Polska
POPRAWA POŁĄCZENIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z AUTOSTRADĄ A4. PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 416 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU MOSTOWEGO W M. KÓRNICA Wynik 17/01/2020 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.