Drogi, chodniki, parkingi - ogłoszenia

przetarg droga, drogi, drogowy, chodnik, na budowę drogi, budowę chodnika, przebudowę drogi, przetargi drogi krajowe, budowa dróg, budowa chodników, budowa parkingu, remonty dróg, wykonanie nawierzchni, autostrady, budowa autostrad, chodnik, kostka brukowa, przetargi na roboty drogowe, parking, nawierzchnia bitumiczna, asfalt, przetargi drogowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania, pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Zapytanie ofertowe 06/04/2020 20/04/2020, godz. 00:00 dolnośląskie
Remont dróg gminnych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 15/04/2020, godz. 12:00 lubelskie
Monitoring na placu zabaw Zapytanie ofertowe 06/04/2020 08/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Zakup i dostawa elementów małej architektury miejskiej tj. koszy, wkładów do koszy, ławek, oraz skrzyń na piach Zapytanie ofertowe 06/04/2020 09/04/2020, godz. 10:00 mazowieckie
Żwirowanie dróg gminnych Zapytanie ofertowe 06/04/2020 14/04/2020, godz. 12:00 podlaskie
Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych Licytacja 06/04/2020 21/04/2020, godz. 10:00 Polska
Wykonanie remontu dróg gminnych poprzez profilowanie i wyrównanie nierówności równiarką a także uzupełnienie i zagęszczenie ubytków w nawierzchniach remontowanych dróg gminnych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 06/04/2020 21/04/2020, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zapytanie ofertowe 06/04/2020 15/04/2020, godz. 15:00 śląskie
Remont dróg dojazdowych do pól: tzw. "Na Parnas" o długości 874m w miejscowości Wielmoża i Sułoszowa oraz tzw. "Sosnowej" o długości 780m w miejscowości Sułoszowa, Gmina Sułoszowa Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 22/04/2020, godz. 11:00 małopolskie
Budowa budynku rehabilitacji zwierząt w Kole wraz z parkingiem, zjazdami drogowymi, przyłączami, oświetleniem terenu i jego utwardzeniem na działkach ewidencyjnych o nr 136/1, 136/2, obręb Polichno, gm. Wolbórz w ramach projektu nr RPLD.05.04.01-10-0002/17, pn.: „Leśny ośrodek rehabilitacji zwierząt w Kole" w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 22/04/2020, godz. 08:00 łódzkie
Realizacja zadania inwestycyjnego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 w Tychach” w Tychach Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 21/04/2020, godz. 09:00 śląskie
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Okrężna dz. nr 126/27 i 126/28 Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 27/04/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2020 r. Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 21/04/2020, godz. 08:30 małopolskie
Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Zielenieckiej w Kobyłce. Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 21/04/2020, godz. 13:00 mazowieckie
Budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Radonii wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 21/04/2020, godz. 09:00 śląskie
Rozbudowa dróg powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kiełczowie i ul. Wrocławskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kiełczowie, gmina Długołęka. ETAP I - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wrocławskiej. Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 30/04/2020, godz. 13:00 dolnośląskie
Budowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego na ul. Skośniej w Ostrowie Wielkopolskim (odcinek od ul. Krętej) Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 21/04/2020, godz. 08:45 wielkopolskie
„Budowa ciągu pieszego w Iłży od jeziora do ul. Błazińskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudowa drogi krajowej Nr 9 na odcinku od km 36+150 do km 36+640 w m. Iłża w zakresie budowy chodnika, zatoki autobusowej i kanalizacji deszczowej” Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 27/04/2020, godz. 12:00 mazowieckie
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 21/04/2020, godz. 09:00 zachodniopomorskie
„Przebudowa drogi dojazdowej o numerze działki 115 w miejscowości Wroniawy, Gmina Goszczanów” Przetarg publiczny BZP 06/04/2020 21/04/2020, godz. 10:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.