Promocja Projektu pt. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy...

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - Projektowanie dróg, sieci, organizacja ruchu

Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Zamówienia łączone
Tytuł Promocja Projektu pt. Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy...
Zamawiający

Dostępne dla zalogowanych

Miejsce realizacji Kielce
Data publikacji 2024-01-16
Kod CPV 221000001 Drukowane książki, broszury i ulotki
793400009 Usługi reklamowe i marketingowe
793422005 Usługi w zakresie promocji
793414000 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
921112107 Produkcja filmów reklamowych
Numer wyniku 5190485