Wnioski i przetargi

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 189861 wyników.
Zakup komór laminarnych Licytacja 07/08/2020 09/09/2020, godz. 10:00 Polska
Zakup pomp infuzyjnych Licytacja 07/08/2020 09/09/2020, godz. 10:00 Polska
Wykonanie remontu statku muzeum s/s Sołdek Licytacja 07/08/2020 14/09/2020, godz. 09:00 Polska
Dostawy ołowiu surowego o zawartości Pb min. 98% Licytacja 07/08/2020 25/08/2020, godz. 09:50 Polska
Pakiet operacji kwalifikowanej pieczęci elektronicznej ze znacznikiem czasu do wykorzystania przez okres 24 miesięcy Licytacja 07/08/2020 12/08/2020, godz. 17:00 Polska
Opracowanie 20 Wirtualnych Gier Decyzyjnych (WGD) i ich wdrożenie w Centrum Symulacji Procesów Biznesowych (CSPB) funkcjonującym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Licytacja 07/08/2020 18/08/2020, godz. 10:00 Polska
Sporządzenie opracowania, będącego podstawą do określenia planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu Licytacja 07/08/2020 17/08/2020, godz. 10:00 Polska
Ochrona obiektu // ochrona na budowie // ochrona całodobowa Licytacja 07/08/2020 17/08/2020, godz. 16:32 Polska
kontrola/audyt dokumentów przez biegłego rewidenta Licytacja 07/08/2020 13/08/2020, godz. 11:00 Polska
Budowa chodnika w m. Przecław w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo – etap II Licytacja 07/08/2020 24/08/2020, godz. 12:00 Polska
Zakup i dostawa materiałów oświetleniowych do Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34. Licytacja 07/08/2020 17/08/2020, godz. 08:00 Polska
Dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego Licytacja 07/08/2020 14/09/2020, godz. 10:00 Polska
Wycena nieruchomości gruntowej położonej w Starachowicach przy ul. Kalinowej oznaczonej jako dz. ewid. nr 294 (obręb 0002) Licytacja 07/08/2020 12/08/2020, godz. 13:00 Polska
Dostawa i montaż rozsuwanych wejściowych drzwi automatycznych do budynku administracyjnego Licytacja 07/08/2020 12/08/2020, godz. 12:00 Polska
Dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego Licytacja 07/08/2020 14/09/2020, godz. 11:00 Polska
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu komputerowego, do zdalnego nauczania – nie mniej niż 57 szt. laptopów do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Licytacja 07/08/2020 14/08/2020, godz. 23:59 Polska
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków ochrony osobistej typu przyłbica ochronna Licytacja 07/08/2020 14/08/2020, godz. 23:59 Polska
ZAKUP LAPTOPÓW , KAMEREK INTERNETOWYCH, ZESTAWÓW SŁUCHAWKOWYCH FORBRAIN W RAMACH PROJEKTU „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” Licytacja 07/08/2020 12/08/2020, godz. 12:00 Polska
Dostawa zespołu pompowego do pompy IMO LAVAL D4 032N2 IVBE- 3 szt. Licytacja 07/08/2020 13/08/2020, godz. 11:00 Polska
Dostawa płyt DVD-R printable wraz z kopertami dla pracowni RTG/TK Licytacja 07/08/2020 10/08/2020, godz. 15:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.