Wnioski i przetargi

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 184327 wyników.
Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Pracowni Biobank i Katedry Antropologii UŁ w ramach projektu Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl nr projektu: POPC.02.03.01-00-0012/17. Licytacja 29/05/2020 10/06/2020, godz. 11:00 Polska
Szacowanie wartości zamówienia - zakup sprzętu do digitalizacji zajęć Licytacja 29/05/2020 15/06/2020, godz. 14:31 Polska
Obrandowanie 5 szt. samochodów typu furgon stanowiących Laboratoria Mobilne Urzędu Dozoru Technicznego Licytacja 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 Polska
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, będących na wyposażeniu WIORiN w Poznaniu na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Licytacja 29/05/2020 08/06/2020, godz. 14:00 Polska
„Dostawa stołów operacyjno zabiegowych na potrzeby COZL w ramach projektu "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli." (COZL/DZP/AW/3412/PN-90/20) Licytacja 29/05/2020 06/06/2020, godz. 09:45 Polska
Dostawy testów do oznaczenia SARS CoViD-2 oraz testów różnicujących infekcje dróg oddechowych wraz z materiałami zużywalnymi oraz dodatkowymi modułami i rozbudową systemu GeneXpert firmy Cepheid metodą RT PCR w czasie rzeczywistym, nr LAS-157-NS/377-2020 Licytacja 29/05/2020 04/06/2020, godz. 10:00 Polska
Usługi odbioru i dalszego postępowania z odpadami medycznymi, odpadami wysoce zakaźnymi jak i z odpadami w postaci opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych, odpadami stałymi ze wstępnej filtracji i ze skratki, odpadami w postaci zużytego węgla aktywnego oraz w postaci nasyconych lub zużytych żywic jonowymiennych, nr TAG-117-PN/22-2020 Licytacja 29/05/2020 01/07/2020, godz. 10:00 Polska
Dostawa implantów i ekspanderów piersi oraz sizerów śródoperacyjnych Licytacja 29/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 Polska
„Dostawa leków i wyrobów medycznych” Licytacja 29/05/2020 01/07/2020, godz. 10:00 Polska
Wycena wartości rynkowej lokali użytkowych położonych w Starachowicach przy ul. Czerwonego Krzyża 1 Licytacja 29/05/2020 04/06/2020, godz. 12:00 Polska
PO 4/20 udzielenie kredytu inwestycyjnego w wyoskości 6.200.000,00 zł Licytacja 29/05/2020 03/06/2020, godz. 15:00 Polska
Dostawa paliw płynnych w okresie 12 miesięcy Licytacja 29/05/2020 09/06/2020, godz. 13:30 Polska
ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 548 STOLNO-WĄBRZEŹNO KM 0+005 DO KM 29+619 Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO W M.LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146 z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 0+005 -14+144, część 2 - Etap II od km 15+ 146 do km 29+619. Licytacja 29/05/2020 01/07/2020, godz. 09:45 Polska
Mycie pojazdów służbowych jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego. Licytacja 29/05/2020 17/06/2020, godz. 12:00 Polska
Wydruk i dostawa świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Licytacja 29/05/2020 05/06/2020, godz. 10:00 Polska
Przebudowa ulicy Małachowskiego w Słupsku Licytacja 29/05/2020 17/06/2020, godz. 10:00 Polska
Wykonanie usługi reaktywacji złoża z weglem aktywnym Licytacja 29/05/2020 16/06/2020, godz. 10:00 Polska
Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza instalacji gazowej, wydzielenie pomieszczenia kotłowni, wykonanie nowej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej w budynku użytkowym w Poznaniu przy ul. Borówki 4B. Licytacja 29/05/2020 15/06/2020, godz. 12:00 Polska
Świadczenie dostępu do sieci Internet oraz usługi VPN dla potrzeb PODGIK w podziale na trzy części. Licytacja 29/05/2020 09/06/2020, godz. 11:00 Polska
Sprawa 37/2020 - Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań: Zadanie 1 - Rozbiórka obiektu budowlanego nr 82 w kompleksie wojskowym nr 496 w Komorowie na działce 2006/4 w Ostrowi Mazowieckiej Zadanie 2 - Rozbiórka obiektu budowlanego nr 90 w kompleksie wojskowym nr 496 w Komorowie na działce 2006/4 w Ostrowi Mazowieckiej Licytacja 29/05/2020 18/06/2020, godz. 09:30 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.