Ogłoszenia z województwa zachodniopomorskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 5967 wyników.
Roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 05/08/2020 20/08/2020, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Przeprowadzenie sprawdzenia stanu technicznego sprawności przewodów kominowych Zapytanie ofertowe 05/08/2020 14/08/2020, godz. 09:00 Miasto Szczecin
Wykonaniu robót budowlano-remontowych, izolacyjnych, tynkarskich i posadzkarskich na balkonach Przetarg niepubliczny 05/08/2020 14/08/2020, godz. 11:00 Miasto Szczecin
Dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych Licytacja 05/08/2020 11/08/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Wykonanie nasadzeń krzewów wraz z założeniem trawnika wokół budynku Zapytanie ofertowe 05/08/2020 14/08/2020, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Wykonanie projektu miejscowego planu rewitalizacji Zapytanie ofertowe 05/08/2020 31/08/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Wykonanie badań środowiskowych na stanowiskach pracy Zapytanie ofertowe 05/08/2020 12/08/2020, godz. 00:00 Miasto Szczecin
Przeprowadzenie szkolenia/kursu i przygotowanie do egzaminu na używanie bezzałogowego statku powietrznego Zapytanie ofertowe 05/08/2020 13/08/2020, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Usunięcie rozszczelnienia w ściance larsenowej w Porcie Jachtowym Zapytanie ofertowe 05/08/2020 21/08/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Remont dachu budynku warsztatu Przetarg niepubliczny 05/08/2020 11/08/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Certyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania normy Zapytanie ofertowe 04/08/2020 14/08/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Zakup i montaż urządzeń fitness Zapytanie ofertowe 04/08/2020 17/08/2020, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Świadczenie usługi porządkowania i archiwizacji dokumentów Zapytanie ofertowe 04/08/2020 14/08/2020, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Zapytanie ofertowe 04/08/2020 11/08/2020, godz. 15:00 zachodniopomorskie
Dostawa i montaż wyposażenia audio-video w sali 212 (WNŚiP) Licytacja 04/08/2020 07/08/2020, godz. 12:00 Miasto Szczecin
Sprzęt i oprogramowanie Licytacja 04/08/2020 07/08/2020, godz. 12:20 Miasto Szczecin
Modernizacja instalacji poziomych centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym wraz z wymianą zaworów grzejnikowych we wskazanych budynkach Licytacja 04/08/2020 19/08/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
„Obsługa polowań zbiorowych na terenie OHZ Nadleśnictwa Borne Sulinowo w sezonie łowieckim 2020/2021”, Przetarg publiczny BZP 04/08/2020 12/08/2020, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Dostawa i montaż mebli biurowych, przedszkolnych i pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPZP.08.01.00-32-K039/19 pn. „DLA DOBRA DZIECI-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Przetarg publiczny BZP 04/08/2020 12/08/2020, godz. 13:00 zachodniopomorskie
Modernizacja instalacji poziomych centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w budynku głównym wraz z wymianą zaworów grzejnikowych we wskazanych budynkach 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Przetarg publiczny BZP 04/08/2020 19/08/2020, godz. 10:00 zachodniopomorskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.