Ogłoszenia z województwa wielkopolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Wykaszanie traw oraz wycinka krzewów i samosiewów Przetarg niepubliczny 21/05/2022 26/05/2022, godz. 10:00 wielkopolskie
Dostawa materiałów budowlanych Przetarg niepubliczny 21/05/2022 01/06/2022, godz. 12:00 wielkopolskie
Dostawa druków Przetarg niepubliczny 21/05/2022 26/05/2022, godz. 10:00 wielkopolskie
Modernizacja systemu detekcji pożaru Przetarg niepubliczny 21/05/2022 02/06/2022, godz. 10:00 wielkopolskie
arkusz blachy o wymiarach 4 x 2000 x 12 000 - 2 szt. Zapytanie ofertowe 21/05/2022 31/05/2022, godz. 12:00 wielkopolskie
„Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce Dobieżyn - Etap II” Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 06/06/2022 wielkopolskie
Zaprojektowanie i wbudowanie zespołu 4 pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Szczepankowo 72D w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 10/06/2022 wielkopolskie
„Skórzewo – budowa ul. Przedwiośnie” Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich na nieruchomościach, na których znajduje się zabytkowy budynek Starostwa Powiatowego w Pile wpisany do rejestru zabytków Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 27/05/2022 wielkopolskie
TPm-36/21 Dostawa z transportem, podłączeniem i instalacją dygestoriów metalowych i dygestoriów laminowanych dla Jednostek UMP z podziałem na 2 części wraz z przeszkoleniem pracowników Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 27/05/2022 wielkopolskie
Przebudowa drogi gminnej nr 220547P w Świniarach – utwardzenie tłuczniem kamiennym twardym na długości 975 mb Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 06/06/2022 wielkopolskie
Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Placu Kolegiackiego. Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 07/06/2022 wielkopolskie
Zimowe utrzymanie parkingów, chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie gminy i miasta Jarocin Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
Dostawy margaryny do smarowania pieczywa i oleju roślinnego oraz produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie gminy i miasta Jarocin” Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym w sezonie zimowym 2021/2022 na terenie gminy i miasta Jarocin” Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 30/05/2022 wielkopolskie
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna. Wynik 20/05/2022 - wielkopolskie
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (symbol E) Wstępne ogłoszenie 20/05/2022 - wielkopolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.