Ogłoszenia z województwa wielkopolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Druk i konfekcjonowanie kalendarza Zapytanie ofertowe 29/05/2020 03/06/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Usługę=a opracowania, wykonania i prowadzenia strony internetowej Zapytanie ofertowe 29/05/2020 05/06/2020, godz. 00:00 wielkopolskie
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Słupcy Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych, nieregenerowanych, nierefabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla jednostek organizacyjnych UMP Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Dostawa (dzierżawa) systemu elektrofizjologicznego, stymulatora elektrofizjologicznego, generatora RF i pomp do elektrod chłodzących cieczą wraz z dostawą elektrod. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
GOZDÓW, RUINY GOTYCKIEGO ZAMKU KAZIMIERZOWSKIEGO ( II POŁ. XIV W.): ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA RUIN ZAMKU ( ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA MURU PÓŁNOCNEGO) - ETAP I Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 15/06/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Sukcesywne dostawy gazów medycznych Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Remont konstrukcji dachu nad salami nr 5 i 6 Przedszkola Nr 6 we Wrześni Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 12/06/2020, godz. 10:45 wielkopolskie
Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sompolnie Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Świadczenie usług transportu żywności Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 15/06/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Przebudowa ul. Rzecznej w Barłogach Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 15/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Koło nad Wartą w Kole Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Zakup i dostawa przeciwciał do barwień immunohistochemicznych Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 08/06/2020, godz. 10:00 wielkopolskie
Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Samy, Strugi Sokołowskiej, Rzeki Ciemnicy, Kanału Ulgi I, Rzeki Mała Wełna, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry, rzeki Samicy Stęszewskiej na terenie działania Zarządu Zlewni w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 11:00 wielkopolskie
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie gminy Wągrowiec” w tym: Część I „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie północnej części gminy Wągrowiec” Część II „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie południowej części gminy Wągrowiec” Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 15/06/2020, godz. 09:00 wielkopolskie
Przebudowa ulicy Łacnowej w miejscowości Zduny Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 16/06/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Budowa kładki dla pieszych w m. Skic – II postępowanie. Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 16/06/2020, godz. 11:00 wielkopolskie
Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50) Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 05/06/2020, godz. 15:00 wielkopolskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 575 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 09/06/2020, godz. 12:00 wielkopolskie
Sukcesywna dostawa opakowań i folii do żywności do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 29/05/2020 16/06/2020, godz. 09:00 wielkopolskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.