Ogłoszenia z województwa świętokrzyskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 9293 wyników.
Kable energetyczne Przetarg niepubliczny 21/05/2022 26/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych Przetarg niepubliczny 21/05/2022 30/05/2022 mazowieckie, świętokrzyskie
Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatora Przetarg niepubliczny 21/05/2022 26/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Wykonanie projektu i prac budowlano-montażowych budowy rozdzielni sieciowej 110 kV Przetarg niepubliczny 21/05/2022 27/05/2022 mazowieckie, świętokrzyskie
Budowa linii kablowej nN oraz przyłączy kablowych nN w celu zasilenia budynków mieszkalnych Przetarg niepubliczny 21/05/2022 08/06/2022, godz. 10:00 mazowieckie, świętokrzyskie
Wdrożenie technologii PublicRange Zapytanie ofertowe 21/05/2022 30/05/2022, godz. 23:59 świętokrzyskie
Sukcesywne dostawy konserw rybnych Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 30/05/2022 świętokrzyskie
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kunów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ich zagospodarowanie na okres od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. Wstępne ogłoszenie 20/05/2022 - świętokrzyskie
SUKCESYWNE DOSTAWY KONSERW RYBNYCH Wynik 20/05/2022 - świętokrzyskie
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno” Wynik 20/05/2022 - świętokrzyskie
„Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie” Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 06/06/2022 świętokrzyskie
Warsztaty podnoszące kompetencje studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wynik 20/05/2022 - świętokrzyskie
DOSTAWA ZAMKNIĘĆ KORONOWYCH Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 01/06/2022 świętokrzyskie
„Oświetlenie al. Na Stadion, ul. Rajtarskiej, ul. Janczarskiej w Kielcach” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce” Wynik 20/05/2022 - świętokrzyskie
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie ścianek działowych wraz z pracami towarzyszącymi w pom. 0.18 i 1.20 na hali CENWIS oraz podział pomieszczenia 1.14 w hali CENWIS Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 06/06/2022 świętokrzyskie
„Dostawa wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Działoszycach, dla potrzeb projektu pn. „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” Wynik 20/05/2022 - świętokrzyskie
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce"(inwestycje poza pasem drogowym) Oświetlenie doliny rz. Silnica od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej Wynik 20/05/2022 - świętokrzyskie
Rewitalizacja Ćmielowa Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 27/05/2022 świętokrzyskie
Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 06/06/2022 świętokrzyskie
Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK42 na terenie R.Starachowice w woj.święt. w syst. PiB poprzez wykonanie oświetlenia dedykowanego wraz z robotami towarzyszącymi z podziałem na 6cz. Przetarg publiczny BZP 20/05/2022 07/06/2022 świętokrzyskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.